صفحه اصلي
فايل ها
مقالات
ورود
شنبه 27 دي 1393 زنگ مطالعه افشین خاک نژاد / پارس آباد

زنگ مطالعه

اگر یادتان باشد در دوران دبستان از میان چهارزنگ ، زنگی بنام زنگ انشاء وجود داشت که دانش آموزان انشاء می خواندند وبرای جلسه بعدی موضوع انشاء یادداشت برداری می شد تا دانش آموزان مطالبی را با مشورت بزرگان  می نکاشتند.

می خواهم بدانم که چرا زنگ انشاءفقط در آن دوران بود وبس؟وچرابعد از اتمام تحصیل دیگر یه سراغ کتاب وکتابخوانی ومطالعه نمی رویم؟آیا زنگ انشاء فقط مختص دوران مدرسه است البته ممکن است در پاسخ به احتمال قوی پاسخ منفی جواب  خواهید گفت.آیا بهتر نیست حتی بعد از اتمام درس ودانشگاه زنگ مطالعه را فراموش نکنیم واستفاده ازاین زنگ  پرارزش را به دوستان پیشنهاد کنیم.چرا اغلب ما برای همه چیز وقت می گذاریم اما برای مطالعه بهانه های مختلف می گذاریم.در زندگی زنگ های زیادی وجود دارد مثل زنگ بازدید،زنگ مهمانی،زنگ خرید،زنگ تفریحو... که مثل عقربه ساعت تیک تیک کنان می گذرد

ای کاش آموزش وپرورش برنامه ها وراهکارهای موثری برای امر مطالعه غیر درسی ایجاد می کرد تا دانش آموزان علاوه بر خواندن کتاب های درسی امکانی برای مطالعه غیر درسی داشته باشد البته ممکن است مسئولین امر تعلیم وتربیت اعتراض کنند که ما برنامه های گوناگون برای رشد فکری دانش آموزان انجام داده ایم و...

ما می توانیم زنگ مطالعه را به همه جا با خودمان یدک بکشیم به عنوان نمونه هنگام مسافرت همانطوری که در کوله ویا کیف وساک مسافرتی لوازم ضروری را جایکذاری می کنیم می شود چند کتاب را که به فضای کمتری نیاز دارد در همه جای وسایل  قرار دهیم تا در فرصت های مناسب بهینه استفاده کنیم خوشبختانه کتاب های جیبی نیز به چاپ رسیده است که می توان به راحتی  با توجه به فضای کم از آن استفاده نمود.پس وقت  اضافی در بیشتر کارهایمان وجود دارد بستگی دارد ما به چه صورت از آن استفاده صحیح ودرست انجام دهیم .ممکن است این اتفاق ویا رویداد برای شما هم رخ دهد اینکه فردی در پارک ویا در بانک مشاهده کنیم که ساعت ها منتظر دوست خودویا انجام کار بانکی  بوده وهیچ کونه فعالیتی نداشته آیا بهتر نیست به جای هدر رفتن وقت پرارزش در آن لحظات چند صفحه ای کتاب مطالعه می کردیم حتی خواندن روزنامه ومجله علمی و...در جواب این سئوال بیشتر افراد جواب های غیر مرتبط های مختلفی از جمله :مگر پارک محل مطالعه است ؟ مگر بانک محل ...  آیا مگر نمی دانید عادت به مطالعه کردن  کتاب ها علاوه برافزودن دانش  تاثیر فراوانی بر دیگران بخصوص خانواده دارد اگر به اهمیت زنگ مطالعه پی می بردید که چه خاصیت های درمانی مفیدی برای بشر دارد درآن موقع ما انسان ها هیچ وقت دست از مطالعه بر نمی داشتیم به عنوان نمونه یک دکتر ویا یک وکیل همه اطلاعات را از کجا کسب نموده که در بیماران به وسیله او بهبود ویا یک متهم  آزاد می شود .درست است کمی فکر کنیم وبیندیشیم همه این اطلاعات از خواندن کتاب حاصل می شود با مثالی دیگردوستی دارم که با مطالعه کتاب های گوناگون وتحقیق وپژوهش اطلاعات مفیدی در موضوعات پزشکی ، ادبیات ،اقتصاد،حقوق ، روان شناسی وبخصوص ترجمه زبان انگلیسی دارد واین نشان می دهد که خداوند ذهن آدمی را برای همه چیز جا داده انسان اگر بخواهد می تواند تمام علوم را دریافت کند.

آیا به نظر شما عزیزان مطالعه به زنگ بخصوصی نیاز دارد؟با کمی تفکردر جواب گفت که در همه جا چنانکه زمینه فراهم شود وشرایط مسائد باشد البته شرایط مطالعه نه بهانه مطالعه ،می توان به مطالعه پرداخت .آیا می دانید با مطالعه چند صفحه کتاب چقدر بر دانش خود می افزاییم وممکن است آن چند صفحه مطالب ونوشته در مکانی به درد بخورد یقینا همین طور است علم ودانش همیشه وهمه جا می تواند کارساز باشد وحتی ممکن است جان آدمی را از مرگ نجات دهد.     

افشین خاک نژاد / پارس آباد