1397/11/4 پنجشنبه گزارش تصویری؛ بازدید محمد رضا بایرامی از کتابخانه های عمومی استان در حاشیه برگزاری مراسم چهل قلم، محمدرضا بایرامی از کتابخانه های عمومی شهید مطهری و مرکزی اردبیل بازدید کرد.
بيشتر
 [PageVisit]