فهرست

خبر

نهاد کتابخانه ها

شبكه‌های اجتماعی

کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل

ردیف نام کتابخانه آدرس صفحه
1 کتابخانه عمومی نیار niar.lib@
2 کتابخانه عمومی شیخ شرف الدین lib.sharaf@
3 کتابخانه عمومی شهید مطهری motahari.lib.ard@
4 کتابخانه عمومی فارابی A.khasteh@1351
5 کتابخانه عمومی شهید رجایی هیر ketabkhanehhirpl@
6 کتابخانه عمومی فدک mohammadaziznejad@63
7 کتابخانه عمومی ابن سینا ebnesina_khalilabad@
8 کتابخانه عمومی شهید بهزاد محمدی shahidbehzadmohamadi@
9 کتابخانه عمومی مقدس اردبیلی Mogadas.ardabil.pl@
10 کتابخانه عمومی پانزده خرداد اراللو khordad_arallu@
11 کتابخانه عمومی شیخ صفی اردبیلی Ketab@33238701
12 کتابخانه عمومی امام علی(ع) @imamalilibrery
13 کتابخانه عمومی امام خمینی (ره) لاهرود lahroud_library@
14 پریخانی کتابخانه عمومی آیت الله میرزاقاسم  پریخانی parikhanlirary@
15 کتابخانه عمومی  شهید حسین اسدی asadilirary@
16 اداره کتابخانه های عمومی شهرستان مشکین شهر Meshkinshahr_public_library@
17 کتابخانه عمومی سعدالدین وراوینی varavinipl@
18 کتابخانه عمومی  فخرآباد Fakhrabad_pl@
19 کتابخانه عمومی  پروفسور محبوب Porfosor_mahbub_library@
20 کتابخانه عمومی رضی ketabkhanehrazey@
21 کتابخانه عمومی مرادلو Library_mohamadi@
22 کتابخانه های عمومی شهرستان بیله سوار @ketabkhanehbilsuvar
23 کتابخانه عمومی الغدیر @alghadirlib
24 کتابخانه علامه محمدتقی جعفری بخش جعفرآباد @jafarabadpl
25 کتابخانه سیار نور @sayyar_nor92
26 کتابخانه عمومی روستای بابک @ketabkhanebabak
27 کتابخانه عمومی  شهید اسد بهراد روستای خلیفه لو @shahidasadbehrad
28 کتابخانه عمومی علامه امینی Allamehamininirpl@
29 کتابخانه عمومی شمس تبریزی nirlibrary@
30 کتابخانه عمومی مرحوم امیرحسین فردی Fardi.librarynir@
31 کتابخانه عمومی کورائیم Katab.koreim@
32 کتابخانه عمومی حضرت ولیعصر(عج)سرعین Valiasr_library_sarein@
33 کتابخانه روستایی استاد اسداللهی شایق asadollahilib@
34 کتابخانه عمومی استاد شهریار lib.ostadshariyar@
35 کتابخانه عمومی امیرکبیر amir.kabir.lib@
36 کتابخانه عمومی ولایت Velayat.lib@
37 کتابخانه عمومی شهید سبز علیپور Lib_shahidsabzalipour@
38 کتابخانه عمومی شهید آوینی اصلاندوز aviniaslandouzpl@
39 اداره کتابخانه های عمومی شهرستان اصلاندوز aslandouzpl@
40 کتابخانه عمومی ملا ادهم عزلتی خلخالی adhamozlaty.lib@
41 کتابخانه عمومی مرحوم رنجبرکلور Ketabkhane.marhomranjebar@
42 کتابخانه عمومی شهید عاشوری زاده ashurizade.lb@
43 کتابخانه عمومی روستای برندق barandgh.lib@
44 کتابخانه عمومی امام سجاد(ع) هشجین emamsajad.lib.hashgin@
45 کتابخانه عمومی شهید قلی زاده روستای لنبر Shahid.gholizade.lonbar@
46 کتابخانه عمومی روستای Lib-ketabkhane-shall@
47 کتابخانه عمومی عبدالرحیم خلخالی Lib.abdolrahim.khalkhal@
48 كتابخانه عمومي امامي نمين lib_emami_namin@
49 كتابخانه عمومي فرهنگ نمين namin_lib_farhang@
50 كتابخانه عمومی  وحدت عنبران lib_vahdat_anbaran@
51 كتابخانه عمومي شهداي آبي بيگلو lib_abibiglo@
52 كتابخانه عمومي بوستان دانش نيارق lib.bostan.niyaragh@
53 کتابخانه عمومی محمد علی اجارودی libmoranzahra@
54 کتابخانه عمومی شهید عزیزپور گرمی libazizpoorgermi@
55 کتابخانه مرکزی اردبیل Ardabil central lib@
56 اداره کل کتابخانه های عمومی استان ardabilpl@