فهرست

خبر

مشگین شهر

                                                                                  فهرست کتابخانه های عمومی شهرستان مشگین شهر
 

کتابخانه عمومی شهید حسین اسدی مشکین شهر ، خیابان باهنر شمالی ،پایین تر از میدان معلم، روبروی اداره مخابرات تلفن؛ 4532543137 سال تاسیس 1381 مساحت کل 604 کدپستی 5661744511


کتابخانه عمومی سعدالدین وراوینی شهرستان مشکین شهر؛ آدرس پارک شهر روبروی پادگان شهید بیگلری تلفن؛ 4532532055 سال تاسیس 1352 مساحت کل 528 کدپستی 5661636935

کتابخانه عمومی پروفسور محبوب شهرستان مشکین شهر، انتهای خیابان باهنر جنوبی،مجتمع فرهنگی هنری ارشاد اسلامی تلفن؛ 4532540528 سال تاسیس 1376 مساحت کل 240 کدپستی 5661853378

کتابخانه عمومی آیت الله میرزاقاسم پریخانی؛ روستای پریخان؛ تلفن 4532592640؛ سال تاسیس 1381؛ مساحت کل 623 کدپستی؛ 5661167797

کتابخانه عمومی امام خمینی لاهرود؛  میدان نماز ، جنب امامزاده تلفن؛4532512410 مساحت کل 793 سال تاسیس 1378 کدپستی 5665174519


کتابخانه عمومی رضی؛ روبروی شهرداری رضی؛ تلفن 4532582268 سال تاسیس 1375 مساحت کل 1080 کد پستی؛ 5666114467

کتابخانه عمومی مرادلو شهرستان مشکین شهر ، بخش مرادلو ، تلفن 4532562180 سال تاسیس 1381 مساحت کل 860 کد پستی 5668184541کتابخانه عمومی فخرآباد شهرستان مشکین شهر ، میدان دانش خیابان شهید مجید سادات پور، سال تاسیس 1390؛ مساحت کل 400 متر مربع کد پستی 5665114553 
عكس های مرتبط :