فهرست

خبر

خلخال

                                                                                فهرست کتابخانه های عمومی شهرستان خلخالکتابخانه عمومی شهید عاشوری زاده خلخال خیابان امام خمینی ، سه راه سید دانیال، تلفن؛4532422638 سال تاسیس 1344 مساحت کل 379 کدپستی 5681757496


 
کتابخانه عمومی ملا ادهم عزلتی شهرستان خلخال ، میدان معلم پارک معلم؛ تلفن 4532427955 سال تاسیس 1379 مساحت 430 متر کدپستی 5681855634

 
کتابخانه عمومی سیدعبدالرحیم خلخالی خیابان هفده شهریور روبروی فرمانداری مجتمع فرهنگی ارشاد تلفن 4532420006 سال تاسیس 1381 مساحت کل 100 متر مربع  کد پستی 5681776541کتابخانه عمومی شهید شاهرخ قلی زاده روستای لنبر خلخال،  تلفن؛ 4532403789 سال تاسیس 1373 مساحت کل 500 متر کد پستی 5683113881


کتابخانه عمومی رنجبر کلور خلخال؛ روستای کلور؛ تلفن؛ 4532463608؛ سال تاسیس 1373؛ مساحت کل 1132 ؛ کد پستی؛ 5689135694

کتابخانه عمومی امام سجاد (ع) هشجین شهرستان خلخال؛ تلفن؛ 4532482050 سال تاسیس 1373 مساحت 2263  کدپستی 5681864758


کتابخانه عمومی برندق؛ روستای برندق؛ تلفن 4532493337 سال تاسیس 1386؛ مساحت کل 35  کد پستی 5688111437
عكس های مرتبط :