فهرست

خبر

نیر

                                                                              فهرست کتابخانه ها ی عمومی شهرستان نیر
                                                                                         
کتابخانه عمومی امیر حسین فردی شهرستا نیر،بلوار استاد شهریار، خیابان شهید صوابی،زیرپل تاریخی قرمز، کوچه جعفری تلفن  4532283202 کد پستی 5641843611 سال تاسیس 1395 مساحت کل 360


کتابخانه عمومی شمس تبریزی شهرستان نیر، خیابان امام نرسیده به میدان بسیج، تلفن؛ 4532284444 سال تاسیس 1381 مساحت کل 506 کدپستی
5641643443


کتابخانه عمومی علامه امینی نیر خیابان امام خیابان معلم فرهنگسرای الغدیر طبقه دوم ، تلفن 4532283758 سال تاسیس 1385 مساحت کل 47 کد پستی 5641617857


کتابخانه عمومی کورائیم، مرکز بخش کورائیم ، تلفن؛ 4532252283 سال تاسیس 1381 مساحت کل 840 کدپستی 1254215421
عكس های مرتبط :