فهرست

خبر

پارس آباد

                                                                  فهرست کتابخانه های عمومی شهرستان پارس آباد

 

کتابخانه عمومی شهید رجائی شهرستان پارس آباد ، روبروی اداره پست تلفن؛ 4532733880 سال تاسیس 1383 مساحت کل 966 کد پستی 5691877449


کتابخانه عمومی آراز پارس آباد؛ جنب پارک سبد، مجتمع فرهنگی هنری آراز ؛ تلفن؛ 4532791471 سال تاسیس 1376 ؛ کدپستی 5691635681 ؛ مساحت کل 85


کتابخانه عمومی امام رضا (ع) پارس آباد؛ بخش مرکزی دهستان ساوالان ، محله اجیرلو، تلفن؛ 4532758250 مساحت کل ؛ 523 سال تاسیس؛ 1373؛ کدپستی؛ 5691161138


کتابخانه عمومی شهید باهنر پارس آباد،  جنب میدان سپاه، تلفن 4532723644 سال تاسیس 1374 مساحت کل 579 کدپستی 5691877494


کتابخانه عمومی شهید اندرزگو روستای ایران آباد پارس آباد، خیابان اصلی کوچه کتابخانه تلفن؛ 4532772604 سال تاسیس 1395 مساحت کل 326 کدپستی 5694134473


;کتابخانه عمومی روستای ملاکندی شهرستان پارس آباد، تلفن  4532773289 سال تاسیس 1384 نساحت کل 367 کد پستی 5693115615

کتابخانه عمومی پیامبر اعظم تازه کند شهرستان پارس آباد؛ روستای تازه کند؛ تلفن؛ 4532773289 سال تاسیس 1384 مساحت کل؛ 367 کدپستی 5693115615
عكس های مرتبط :