فهرست

همزمان با برگزاری نخستین جشنواره کتابخوانی ویژه عشایر استان اردبیل

اجرای برنامه های کتابخوانی در روستا ها و مناطق عشایر نشین شهرستان های پارس آباد و بیله سوار

همزمان با برگزاری نخستین جشنواره کتابخوانی ویژه عشایر استان اردبیل « بیلیک اوبالاری» کتابداران کتابخانه های عمومی در شهرستان های پارس آباد و بیله سوار برنامه های متنوع فرهنگی اجرا کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل، همزمان با برگزاری نخستین جشنواره کتابخوانی ویژه عشایر استان اردبیل « بیلیک اوبالاری» کتابداران در کتابخانه های عمومی شهرستان های پارس آباد و بیله سوار با حضور در مناطق روستایی و عشایر نشین بخش های مختلف این جشنواره را تشریح کردند.







عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ