فهرست

آگهي فراخوان جذب نيروي انساني؛

اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اردبیل دعوت به همكاري مي نمايد

اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اردبیل براي تكميل نيروي انساني براي كتابخانه عمومی شهید عزیزپور گرمی دعوت به همكاري مي نمايد.

 

 
اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اردبیل براي تكميل نيروي انساني (یک نفر) در رشته شغلي کتابدار براي كتابخانه عمومی شهید عزیزپور گرمی از طريق گزينش و مصاحبه، از بين افراد واجد شرايط ذيل، در چارچوب قرارداد ساعتي  دعوت به همكاري مي نمايد.
الف) شرايط اختصاصي:
1) داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر در رشته تحصیلی علوم کتابداری، علم اطلاعات و دانش شناسی (اولویت اول) و رشته های: زبان و ادبيات فارسي، دبيري زبان و ادبيات فارسي، الهيات و معارف اسلامي، علوم اجتماعي، دبيري علوم اجتماعي، علوم ارتباطات اجتماعي، مددكاري اجتماعي، خبرنگاري، مديريت(تمامی گرایش ها)، روانشناسی(تمامی گرایشها)، علوم تربيتی، راهنمايي و مشاوره، مطالعات خانواده، مهندسي كامپيوتر، مديريت فناوري اطلاعات صادره از يكي از دانشگاه‌ها و موسسات مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه.
2) دارا بودن حداكثر سن 30 سال تمام تا تاريخ 10 اردیبهشت 1403
تبصره 1: دارندگان مدارك بالاتر از كارشناسي، به ازاي هر مقطع 2 سال به حداكثر سن آنان اضافه مي شود.
تبصره 2: درخصوص آقايان، مدت زمان خدمت وظيفه عمومي به حداكثر سن اضافه مي شود.
3) بومی شهرستان گرمی  (متولد این شهرستان بوده یا دو مقطع از سه مقطع تحصیلی را در شهرستان گرمی تحصیل کرده باشد)
4) ساکن شهر گرمی(ارائه سند مالکیت یا اجاره نامه دارای کد رهگیری و گواهی سکونت از شورای شهر و فرمانداری)
5) كسب موفقيت در مصاحبه تخصصي.
ب) شرايط عمومي:
1) تدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور.
2) تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
3) اعتقاد قلبي و التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي و قانون اساسي.
4) دارا بودن حسن شهرت اخلاقي و اجتماعي.
5) برخورداري از سلامت جسمي و رواني متناسب با شغل.
6) دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت براي آقايان.
تبصره: كارت پايان خدمت بايد حداكثر تا 10 اردیبهشت 1403 صادر شده باشد.
7) نداشتن رابطه استخدامي  با سازمان ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي در زمان موافقت با همكاري.
ج) تذکرات:
 • اولويت جذب با متاهلين مي باشد.
 • بكارگيري متقاضيان پس از طي همه مراحل فوق،‌ منوط به تاييد در كميته نيروي انساني نهاد مي باشد.
 •  ايثارگران در اجراي ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مشمول قوانين خاص خود مي باشند.
 • افراد پذيرفته شده پس از طي مراحل گزينش، به همكاري دعوت خواهند شد.
 • تذكر: همكاري متقاضيان به صورت موقت و تا برگزاري آزمون بكارگيري نيروي انساني مي باشد و در صورت عدم قبولي در آزمون، هيچگونه حقي براي متقاضيان ايجاد نمي شود.
 1. مدارک لازم:
   
  تصویر شناسنامه(تمام صفحه)، کارت ملی(پشت و رو)، مدرک تحصیلی، کارت پایان خدمت(برای آقایان)، یک قطعه عکس، گواهی شورای شهر، گواهی فرمانداری، تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی(دارای کد رهگیری)، برگه درخواست (با ذکر آدرس و شماره تماس)
 • کپی های درخواستی مدارک باید در کاغذهای A4 ارائه شوند.
 • داوطلبان میبایست تا آخر وقت اداری روز 10 اردیبهشت 1403 مدارک خود را در پاکت های سربسته به اداره کتابخانه های عمومی شهرستان گرمی واقع در گرمی، خیابان 22بهمن، روبه روی بنیاد مسکن، کتابخانه عمومی شهید عزیزپور ارائه نمایند.
   
نسخه قابل چاپ