فهرست

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان نیر عنوان کرد:

برگزاری کارگاه های آموزشی با هدف ارتقای مهارت های فرهنگی و اجتماعی اعضای کتابخانه های عمومی

زینب انجامی گفت: کتابخانه های عمومی شهرستان نیر با اجرای برنامه های کتابخوانی محور توسعه فرهنگی در شهرستان هستند.

 
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی شهرستان نیر زینب انجامی، رئیس اداره کتابخانه های عمومی این شهرستان در گفتگو با روابط عمومی اداره کل با اعلام این مطلب اظهار داشت: شهرستان نیر با 3 باب کتابخانه عمومی در مرکز شهرستان و یک باب در بخش کورائیم نقش اساسی را ترویج کتابخوانی و تحولات فرهنگی این شهرستان دارند.
زینب انجامی با اشاره به استقبال چشمگیر اقشار مختلف از فعالیت ها و برنامه های کتابخانه های عمومی خاطر نشان کرد: تقویت مهارت های فردی و اجتماعی، ترویج کتاب و کتابخوانی و آموزش های مختلف در حوزه صنایع دستی، نقاشی، اوریگامی، مهارت های تند خوانی، آموزش زبان انگلیسی، قرآن و سایر برنامه های فرهنگی و اجتماعی از اقدامات فوق برنامه ای است که به همت کتابداران در کنار ارائه خدمات خدمات کتابخانه ای صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه مجموعه اقدامات انجام شده موجب شد تا کتابخانه شمس تبریزی نیر در سی و یکمین دوره هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار به عنوان کتابخانه معرفی شود تصریح کرد: این کتابخانه به عنوان کتابخانه اصلی شهر نیر، در حوزه امانت کتاب و ارائه خدمات کتابخانه ای به عنوان یکی از کتابخانه های شاخص مطرح است و مجوعه اقدامات صورت گرفته در حوزه اجرای برنامه های فرهنگی و ارائه خدمات کتابخانه ای موجب شد تا این مجموعه فرهنگی به عنوان یکی از کتابخانه های منتخب معرفی شود.
رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان نیر تصریح کرد: تعامل گسترده ای بین کتابخانه های عمومی سایر نهاد های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و اقشار مختلف مردم این شهرستان وجود دارد و به همت کتابداران این نهاد فرهنگی کتابهای مورد نیاز مناطق روستایی نیز در دسترس آنان قرار می گیرد.
 
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ