فهرست

آگهي فراخوان اول جذب نيروي انساني

اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اردبیل دعوت به همكاري مي نمايد

اداره کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل برای تکمیل نیروی انسانی در رشته شغلی کتابدار از بین افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.

 اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اردبیل براي تكميل نيروي انساني (1 نفر) در رشته شغلي كتابدار براي كتابخانه عمومی شهید عاشوری زاده شهر خلخال از طريق گزينش و مصاحبه، از بين افراد واجد شرايط ذيل، در چارچوب قرارداد ساعتي (حداكثر 9 ماه) دعوت به همكاري مي نمايد.
الف) شرايط اختصاصي :
1) داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر در يكي از رشته هاي كتابداري، علوم كتابداري و اطلاع رساني و علم اطلاعات و دانش شناسي صادره از يكي از دانشگاه‌ها و موسسات مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري
2) دارا بودن حداكثر سن 30 سال تمام تا تاريخ 10 آبان 1401
تبصره 1: دارندگان مدارك بالاتر از كارشناسي، به ازاي هر مقطع 2 سال به حداكثر سن آنان اضافه مي شود.
تبصره 2: درخصوص آقايان، مدت زمان خدمت وظيفه عمومي به حداكثر سن اضافه مي شود.
3) سكونت در شهرستان خلخال مورد نظر براي داوطلبان الزامي است.
4) كسب موفقيت در مصاحبه تخصصي.
ب) شرايط عمومي :
1) تدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور.
2) تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
3) اعتقاد قلبي و التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي و قانون اساسي.
4) دارا بودن حسن شهرت اخلاقي و اجتماعي.
5) برخورداري از سلامت جسمي و رواني متناسب با شغل.
6) دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت براي آقايان.
تبصره: كارت پايان خدمت بايد حداكثر تا تاريخ 10 آبان 1401 صادر شده باشد.
7) نداشتن رابطه استخدامي  با سازمان ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي در زمان موافقت با همكاري.
تبصره 1: اولويت جذب با متاهلين مي باشد.
تبصره 2: بكارگيري متقاضيان پس از طي همه مراحل فوق،‌ منوط به تاييد در كميته نيروي انساني نهاد مي باشد.
تبصره 3: ايثارگران در اجراي ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مشمول قوانين خاص خود مي باشند.
ج) توضیحات
  • افراد پذيرفته شده پس از طي مراحل گزينش، به همكاري دعوت خواهند شد.
  • مدت زمان همکاری با فرد انتخاب شده، حداکثر 9 ماه بوده و لذا فرد مذکور حق هیچگونه ادعایی برای ادامه همکاری نخواهد داشت.
  • متقاضیان مدارک خود را شامل: تقاضای کتبی(با ذکر 9 ماه همکاری)، تصویر تمام صفحات شناسنامه، تصویر کارت ملی، تصویر مدرک تحصیلی و یک قطعه عکس در داخل پاکت سربسته تا تاریخ 10 آبان 1401 به اداره کتابخانه های عمومی شهرستان خلخال تحویل نمایند.
نسخه قابل چاپ