فهرست

با حضور بخشدار و اعضای انجمن ویلکیج؛

دومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش ویلکیج شهرستان نمین برگزار شد

بخشدار ویلکیج گفت: کتابخانه های عمومی مهمترین مرکز فرهنگی برای تولید محتوا و اندیشه در جامعه هستند

 به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل، دومین جلسه انجمن بخش ویلکیج با حضور نورالدین مرادی
 بخشداربخش ویلکیج، محسن باکفی، کارشناس مسئول امور همکاری های اداره کل؛ مهین سلامتی، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان نمین و اعضای حقیقی و حقوقی این انجمن در محل بخشداری آبی بیگلو برگزار شد.
رئیس انجمن بخش ویلکیج کتابخانه عمومی را پایگاه اجتماعی بسیار قوی در تولید محتوا واندیشه در جامعه قلمداد نمود و اظهار داشت: این نهاد فرهنگی به عنوان یکی از مهمترین پایگاه های اجتماعی و فرهنگی برای کودکان و نوجوانان محسوب می شود.
بخشدار آبی بیگلو پتانسیل های  موجود این بخش  در زمینه ترویج کتابخوانی را بسیار با اهمیت دانست  و گفت : ازظرفیت اعضای انجمن فرهنگیان وخیرین در توسعه و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی بهره برداری شود.
مرادی استفاده از اماکن بلا استفاده دولتی ونهاد های عمومی برای ایجاد کتابخانه مشارکتی و یا پیشخوان کتاب را در توسعه فضا های کتابخانه ای بسیار حائز اهمیت دانست و خاطر نشان کرد: هماهنگی های لازم به منظور تحویل حمام تاریخی دهستان حور به کتابخانه عمومی صورت گرفته است .
وی تصریح کرد: در کمیته برنامه ریزی شهرستان اعتبار ویژه ای به کتابخانه های عمومی بخش ویلکیج اختصاص خواهد یافت.
رئیس  اداره  کتابخانه های عمومی شهرستان نمین دراین جلسه طی گزارشی عملکرد کتابخانه های عمومی شهرستان را تشریح کرد. وی با بیان اینکه کتابخانه های عمومی در اجرای برنامه های ترویجی کتاب و کتابخوانی فعالیت گسترده ای دارند اظهار داشت: این نهاد فرهنگی با مشارکت مدارس و سایر پایگاه های فرهنگی مذهبی، برنامه های متعددی را در حوزه ترویج کتاب و کتابخوانی اجرا می کنند.
سلامتی با اشاره به نیاز اساسی کتابخانه عمومی شهدای آبی بیگلودر حوزه تعمیرات فضای پیرامون کتابخانه گفت: در راستای ارائه خدمات مطلوب و همچنین بازسازی بخش های مختلف کتابخانه بویژه دیوارهای فروریخته و تخریب شده کتابخانه نیازمند اختصاص اعتبارات عمرانی و همچنین تخصیص نیم درصد شهرداری هستیم.
 
 
 
 
 
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ