فهرست

درجلسه انجمن کتابخانه های عمومی هشجین عنوان شد؛

پیگیری احداث کتابخانه در روستای برندق

بخشدار هشجین گفت: اختصاص زمین برای ساخت کتابخانه در روستای برندق مورد پیگیری قرار گیرد.

 
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل، جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش هشجین از توابع شهرستان خلخال با حضور حمدالله نقیب،بخشدار و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی بخش هشجین؛ علی پیرمون، شهردار؛ اکبر جلیلی، عضو شورای هشجین؛ علی نباتی رئیس آموزش و پرورش بخش و مریم محمدی، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان خلخال برگزار شد.
بخشدار هشجین در این جلسه با بیان اینکه کتابخانه های عمومی در حوزه ارتقای سرانه مطالعه و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی  نقش چشمگیری را برعهدا دارند اظهار داشت: اختصاص اعتبارات عمرانی توسط بخشدار و همچنین پرداخت نیم درصدحق السهم کتابخانه های عمومی از محل منابع نیم درصد در راستای توسعه فضا های مطالعاتی و همچنین ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی باید در اولویت قرار گیرد.
وی محوطه سازی و بازسازی دیوار مستهلک کتابخانه های عمومی امام سجاد (ع) هشجین از محل منابع اختصاصی را ضروری دانست و تاکید کرد: شهرداری هشجین در اسرع وقت نسبت به مقاوم سازی دیوار های محوطه کتابخانه اقدام نماید.
رئیس انجمن کتابخانه های عمومی بخش هشجین همچنین به وضعیت نامطلوب ساختمان کتابخانه عمومی برندق اشاره کرد و افزود: به منظور پیشگری از خطرات احتمالی، این کتابخانه به خانه سازمانی مدرسه علی بن ابیطالب (ع) روستای برندق منتقل شود و دهیاری و اعضای شورای روستای برندق نسبت به اختصاص زمین جهت ساخت کتابخانه اهتمام نمایند.
در ادامه این جلسه مهدیه پاشاپور به عنوان مسئول جدید کتابخانه عمومی امام سجاد (ع) هشجین معرفی شد.
 
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ