فهرست

با حضور فرماندار اردبیل صورت گرفت:

اهدای شاخه گل و لوح تقدیر توسط فرماندار اردبیل به کتابداران کتابخانه مرکزی در هفته کتاب

فرماندار اردبیل گفت: هر اقدامی که به گسترش سطح آگاهی عمومی بیانجامد و نیروی تفکر را درمردم تقویت کند، حسنه ای بزرگ است.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل، مسعود امامی یگانه، فرماندار و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان اردبیل و عاطف محمدنژاد، رئیس سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل همزمان با هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار با حضور در کتابخانه مرکزی اردبیل ضمن بازدی از بخش های مختلف کتابخانه با اهدای شاخه گل و لوح تقدیر از خدمات ارزنده کتابداران در حوزه خدمات فرهنگی و کتابخانه ای تجلیل کردند.
 وی با اشاره به اهمیت گسترش فرهنگ مطالعه گفت: کتاب، بهترین رابط میان گذشته و حال، و تنها مونس انسان های اندیشمند است. کتاب، حتی در روزگار پیشرفت های چشم گیر بشر در عرصه های دانش و نوآوری نیز، نه تنها اهمیت خود را از دست نداده، بلکه جلوه های گسترده تر، تازه تر و پایدارتری یافته است و بی گمان آنان که گام های بلندی در وادی پیشرفت های گوناگون برداشته اند، هرگز با کتاب و کتاب خوانی بیگانه نبوده اند، بلکه مطالعه را، عنصر اصلی و ضروری در زندگی خود می دانسته اند.
وی گرامی داشت هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار را فرصت مغتنمی برای آشنایی با این یار مهربان عنوان کرد و افزود: امروز هر اقدامی که به گسترش سطح آگاهی عمومی بینجامد و نیروی تفکر و قدرت درک معارف را در مردم با استعداد ما تقویت کند، حسنه ای بزرگ است.
رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان اردبیل، در این بازدید ضمن اهدای لوح تقدیر و شاخه گل از بخش های مختلف کتابخانه بازدید کرد.
وی در بازدید از بخش های ناشنوایان و نابینایان کتابخانه مرکزی بر ضرورت هماهنگی های بین بخشی و واحد های اداری شهرستان به منظور مشارکت در ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت های خاص تاکید کرد.
 
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ