فهرست

با هدف تبادل نظر به منظور برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی صورت گرفت:

نشست مشترک کتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان مشگین شهر با حضور جمعی از کارشناسان ستادی برگزار شد

سومین دوره از سلسله نشت های برنامه ریزی جشنواره کتابخوانی رضوی با حضور کتابداران شهرستان مشگین شهر در کتابخانه عمومی شهید حسین اسدی این شهرستان برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل، سومین نشست برنامه ریزی به منظور برگزاری  یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی با هدف تبادل نظر و تبیین و تشریح این جشنواره با حضور محسن باکفی، کارشناس مسئول امور همکاری ها و مشارکتها؛ اکرم علیپور، کارشناس امور فرهنگی؛ بهرنگ عظیمی، کارشناس روابط عمومی اداره کل و کتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان مشگین شهر و همچنین با حضور آنلاین ( مجازی) پروانه رضا قلیزاده، مدیرکل؛ در کتابخانه عمومی شهید حسین اسدی این شهرستان برگزار شد.
گفتنی است جلسه اول این نشست به میزبانی کتابخانه عمومی شهید سلیمانی و با حضور کتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان های گرمی و بیله سوار و دومین جلسه نیز با حضور کتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان اصلاندور و پارس آباد در کتابخانه عمومی شهید رجائی پارس آباد برگزار شد.
شایان ذکر است این نشست ها طبق زمانبندی های صورت گرفته در تمامی شهرستان های استان با هدف بهره مندی از نظرات  کتابداران و تبادل نظر بین کارشناسان و کارکنان کتابخانه های عمومی در خصوص برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی برگزار خواهد شد.
 
 
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ