فهرست

اطلاعيه

به همت بخش ناشنوایان کتابخانه مرکزی اردبیل؛

کلاس های هوش و خلاقیت ویژه کودکان و نوجوانان ناشنوابرگزار می شود

کلاس های مهارت آموزی ویژه کودکان کم شنوا و ناشنوا در کتابخانه مرکزی اردبیل برگزار می شود.

 
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل،کلاس های هوش و خلاقیت ویژه کودکان ناشنوا و کم شنوا در بخش ناشنوایان کتابخانه مرکزی اردبیل برگزار می شود.
این کلاس ها روز های سه شنبه هرهفته راس ساعت 13 ظهر برگزار خواهد شد.
کودکان و نوجوانان کم شنوا و ناشنوا تا 30 اردیبهشت ماه فرصت دارند تا با مراجعه بخش ناشنوایان کتابخانه مرکزی اردبیل به صورت رایگان در دوره ها ثبت نام کنند.