فهرست

اطلاعيه

آگهی دعوت به همکاری

اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اردبيل دعوت به همكاري مي نمايد

اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اردبیل براي تكميل نيروي انساني (يك نفر) در رشته شغلي حقوق از طريق گزينش و مصاحبه، از بين افراد واجد شرايط ذيل، در چارچوب قرارداد ساعتي دعوت به همكاري مي نمايد.

 
 
اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اردبیل براي تكميل نيروي انساني (يك نفر) در رشته شغلي حقوق از طريق گزينش و مصاحبه، از بين افراد واجد شرايط ذيل، در چارچوب قرارداد ساعتي دعوت به همكاري مي نمايد. 

الف) شرايط اختصاصي :
1) داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر در رشته حقوق صادره از يكي از دانشگاه‌ها و موسسات مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري و يا مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه.
2) دارا بودن حداكثر سن 30 سال تمام از تاريخ فراخوان
     تبصره 1: دارندگان مدارك بالاتر از كارشناسي، به ازاي هر مقطع 2 سال به حداكثر سن آنان اضافه  مي شود.
     تبصره 2: درخصوص آقايان، مدت زمان خدمت وظيفه عمومي به حداكثر سن اضافه مي شود.
3) سكونت در شهرستان اردبیل براي داوطلبان الزامي است.
4) كسب موفقيت در مصاحبه تخصصي.
ب) شرايط عمومي :
1) تدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور.
2) تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
3) اعتقاد قلبي و التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي و قانون اساسي.
4) دارا بودن حسن شهرت اخلاقي و اجتماعي.
5) برخورداري از سلامت جسمي و رواني متناسب با شغل.
6) دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت براي آقايان.
     تبصره : كارت پايان خدمت بايد حداكثر تا تاريخ  اعلام فراخوان صادر شده باشد.
7) نداشتن رابطه استخدامي با سازمان ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي در زمان موافقت با همكاري.
ج) نکات مهم
تبصره 1: اولويت جذب با متاهلين مي باشد.
تبصره 2: بكارگيري متقاضيان پس از طي همه مراحل فوق،‌ منوط به تاييد در كميته نيروي انساني نهاد مي باشد.
تبصره 3:  ايثارگران در اجراي ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مشمول قوانين خاص خود مي باشند.
تبصره 4: فرد پذيرفته شده پس از طي مراحل گزينش، به همكاري دعوت خواهند شد.
تبصره 5: همكاري متقاضي به صورت موقت و تا برگزاري آزمون بكارگيري نيروي انساني مي باشد و در صورت عدم قبولي در آزمون، هيچگونه حقي براي متقاضي ايجاد نمي شود.
د) مدارک مورد نیاز
متقاضیان مدارک خود شامل تصویر تمام صفحات شناسنامه، تصویر پشت و رو کارت ملی، تصویر پشت و رو کارت پایان خدمت(برای آقایان)، تصور آخرین مدرک تحصیلی، یک قطعه عکس، برگه درخواست و مدارک دال بر سکونت در شهر اردبیل را در داخل پاکت سربسته تا آخر وقت اداری پنجشنبه بیست و چهار آذر ماه 1401 به واحد انتظامات کتابخانه مرکزی (اردبیل، خیابان دانشگاه، جنب میدان پلیس، کتابخانه مرکزی اردبیل) تحویل نمایند.