فهرست

اطلاعيه

آگهی دعوت به همكاري در کتابخانه عمومی هشجین(فراخوان دوم)

اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اردبيل براي تكميل نيروي انساني (1 نفر) در رشته شغلي كتابدار براي کتابخانه عمومي شهر هشتجین از توابع شهرستان خلخال از طريق گزينش و مصاحبه، از بين افراد واجد شرايط ذيل، در چارچوب قرارداد ساعتي دعوت به همكاري مي نمايد.


اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اردبيل  براي تكميل نيروي انساني (1  نفر) در رشته شغلي كتابدار براي کتابخانه عمومي شهر هشتجین از توابع شهرستان خلخال از طريق گزينش و مصاحبه، از بين افراد واجد شرايط ذيل، در چارچوب قرارداد ساعتي دعوت به همكاري مي نمايد. 
الف) شرايط اختصاصي :
1) دارا بودن دانشنامه كارشناسي و يا بالاتر در يكي از رشته هاي كتابداري، علوم كتابداري و اطلاع رساني و علم اطلاعات و دانش شناسي  و یا رشته های مرتبط علوم انسانی صادره از يكي از دانشگاه‌ها و موسسات مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري/ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه.
2) دارا بودن حداكثر سن 30 سال تمام تا تاريخ 10/09/1400
     تبصره 1: دارندگان مدارك بالاتر از كارشناسي، به ازاي هر مقطع 2 سال به حداكثر سن آنان اضافه  مي شود.
     تبصره 2: درخصوص آقايان، مدت زمان خدمت وظيفه عمومي به حداكثر سن اضافه مي شود.
3) بومی بودن و سكونت در شهرستان مورد نظر براي داوطلبان الزامي است.
4) كسب موفقيت در مصاحبه تخصصي.
ب) شرايط عمومي :
1) تدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور.
2) تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
3) اعتقاد قلبي و التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي و قانون اساسي.
4) دارا بودن حسن شهرت اخلاقي و اجتماعي.
5) برخورداري از سلامت جسمي و رواني متناسب با شغل.
6) دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت براي آقايان.
     تبصره : كارت پايان خدمت بايد حداكثر تا تاريخ 10/09/1400 صادر شده باشد.
7) نداشتن رابطه استخدامي  با سازمان ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي در زمان موافقت با همكاري.
تبصره 1: اولويت جذب با متاهلين مي باشد.
تبصره 2) بكارگيري متقاضي پس از طي همه مراحل فوق،‌ منوط به تاييد در كميته نيروي انساني نهاد مي باشد.
تبصره 3) ايثارگران در اجراي ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مشمول قوانين خاص خود مي باشند.
تبصره 4) فرد پذيرفته شده پس از طي مراحل گزينش، به همكاري دعوت خواهد شد.
تبصره 5) همكاري متقاضي به صورت موقت و تا برگزاري آزمون بكارگيري نيروي انساني مي باشد و در صورت عدم قبولي در آزمون، هيچگونه حقي براي متقاضي ايجاد نمي شود.
تبصره 6) متقاضیان مدارک خود را تا آخر وقت اداری تاریخ 25 دی 1400 در پاکت سربسته به کتابخانه عمومی شهید عاشوری زاده واقع در خلخال تحویل و رسید اخذ نمایند.
تبصره 7)  پس از بررسی مدارک، با متقاضیان واجد شرایط جهت تکمیل فرم های مرتبط و طی روال گزینش و مصاحبه دعوت بعمل خواهد آمد.
تبصره8) مدارک مورد نیاز: تصویر کارت ملی، تصویر صفحات شناسنامه، تصویر کارت پایان خدمت، یک قطعه عکس، تصویر مدرک تحصیلی، برگه درخواست همکاری (با ذکر مشخصات هویتی و تحصیلی، سوابق کار، دوره های آموزش دیده، آدرس محل سکونت و شماره تماس)، گواهی مبنی بر سکونت و بومی بودن صادره توسط بخشداری و شورا