فهرست

انتصاب

نهاد کتابخانه ها
طی حکمی از طرف مدیرکل کتابخانه های عمومی استان؛

حسابدار و بایگان اسناد اداره کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل منصوب شد

پروانه رضاقلیزاده، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اردبیل طی صدور حکمی، حسابدار و بایگان اسناد اداره کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل را منصوب کرد.

 
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل، پروانه رضا قلیزاده مدیرکل کتابخانه های عمومی استان با صدور حکمی، محمد ناظمی را به عنوان حسابدار و بایگان اسناد اداره کل منصوب کرد.
متن حکم مدیرکل کتابخانه های عمومی استان به شرح ذیل است:
همکار گرامی جناب آقای محمد ناظمی
با سلام و تحیت؛
احتراماً نظر به  سوابق و توانمندی های حضرتعالی، به موجب این ابلاغ از تاریخ 6 مرداد 1400 به عنوان حسابدار و بایگان اسناد اداره کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل منصوب می شوید. انتظار میرود شاهد تلاش مضاعف جنابعالی در نیل به اهداف سازمانی، دقت در جهت نظارت، ثبت و بایگانی اسناد مالی همراه با شفافیت و انضباط کاری باشیم. موفقیت بیش از پیش شما را از درگاه خداوند متعال آرزومندم.