فهرست

گزارش

با هدف برنامه ریزی درخصوص تعاملات فرهنگی:

نشست مشترک اعضای شورای شهر با رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان مشگین شهربرگزار شد

اعضای شورای شهر بر توسعه اقدامات فرهنگی در راستای ترویج کتاب و کتابخوانی تاکید کردند.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل، نشست مشترک اعضای شورای شهر با رییس اداره کتابخانه های عمومی مشگین شهر در خصوص بررسی راهکار های همکاری و تعامل مشترک در حوزه های فرهنگی برگزار شد.
رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان مشگین شهر در این جلسه با اشاره به ضرورت پرداخت حق السهم کتابخانه ها ی عمومی از محل در آمد های شهرداری اظهار داشت: در راستای توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی و اجرای برنامه های فرهنگی، مسابقات کتابخوانی و همچنین بروز رسانی تجهیزات و شاداب سازی کتابخانه های عمومی، نیازمند دریافت حق السهم کتابخانه ها از محل نیم درصد سهم  کتابخانه ها  از درآمد شهرداری ها هستیم.
صادقی در ادامه سخنان خود با تاکید بر تعیین تکلیف شدن زمین اهدایی شهرداری به مساحت 1800 متر و همچنین ساختمان 9دی گفت: در راستای توسعه فرهنگی نیازمند گسترش فضا های کتابخانه ای هستیم و تحقق این امر نیازمند مشارکت شورای شهر و شهرداری مشگین شهر است.
اعضای شورای شهر نیز در این نشست کتابخانه ها را مراکز تولید علم و دانش عنوان کرده افزودند: در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، نیازمند توسعه فضا های فرهنگی در محلات مختلف شهرستان هستیم و شورای شهر و شهرداری مشگین شهر درخصوص اختصاص زمین و فضای های کتابخانه ای مشارکت لازم را با کتابخانه های عمومی به عمل خواهد آورد.