فهرست

با كتابداران

سرپرست نهاد کتابخانه های عمومی کشور؛

کتابخانه های مرکزی پیشران فرهنگی استان ها هستند

سرپرست نهاد کتابخانه های عمومی کشور گفت: کتابخانه های مرکزی فراتراز بحث مطالعه و آگاهی بخشی پیشران فرهنگی هر استان است محسوب می شوند.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه ها ی عمومی استان اردبیل، مهدی رمضانی در گفتگو با خبرنگاران در اردبیل، اظهار کرد: در سال های اخیر نگاه ما به کتابخانه های عمومی تغییر کرده و این مکان ها از یک مخزن و سالن مطالعه صرف به پایگاه های آموزشی و فرهنگی تبدیل شده اند.
وی با اشاره به اینکه نهاد کتابخانه های عمومی در حوزه کودکان و نوجوانان برنامه های اساسی و مدونی را پیگیری می کند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر در کتابخانه های نسل جدید 40 خدمت متنوع و متفاوت به مخاطبان ارائه می شود و این خدمات براساس هسته کتاب انجام می شود.
سرپرست نهاد کتابخانه های عمومی کشور به نیاز برخی از کتابخانه ها برای بازطرحی فضا های کتابخانه ای متناسب با مسایل بومی و وضعیت فرهنگی استان اشاره کردو گفت: در استان اردبیل ظرفیت های بکر کتابخانه ای برای اجرای برنامه های نهاد وجود دارد و امروز نیز در سفر به اردبیل توافقات خوبی با مسئولان استان در راستای کمک به رفع برخی از نواقص کتابخانه مرکزی اردبیل رسیدیم.
رمضانی یکی از مباحث اساسی و پرمخاطب در کتابخانه های عمومی را شعر و ادب و داستان دانست و بیان کرد: در سال های اخیر این بخش از کتابخانه ها مورد غفلت واقع و فعالیت های فرهنگی راکد مانده بودند که در دوره جدید فعالیت محافل ادبی با هدف راه اندازی فعالیت های فرهنگی در حوزه شعر و ادب داستان جدی گرفته شده است.
وی تصریح کرد: به دلیل استقبال گسترده فرهنگ دوستان و ادب پروران نهاد کتابخانه های عمومی با احیای این محافل ادبی در کشور با استفاده از ظرفیت و شبکه گسترده کتابخانه های عمومی در قالب شورای ادبی نهاد کتابخانه ها وارد عمل شد و روز به روز شاهد پویایی فعالیت های این حوزه هستیم.
سرپرست نهاد کتابخانه های عمومی کشور ادامه داد: ما در حال حاضر این ظرفیت را داریم که با استفاده از ظرفیت کتابخانه های عمومی و بهره مندی از ظرفیت های موجود فرهنگی و با تولید محتوا در حوزه های مختلف فرهنگی، تاثیرگذاری عمده در حوزه شعر و ادب و مباحث فرهنگی جریان سازی کنیم.
رمضانی اظهار کرد: اقدامات موثری در محفل ادبی در سراسر کشور در حال شکل گیری است و بر مبنای مسایل و موضوعات مدنظر کشور درصدد تقویت چهره ها و شخصیت های ادبی برای پایداری این نهادهای ادبی هستیم.
سرپرست نهاد کتابخانه های عمومی کشور به شیوع کرونا در کشور و تاثیر آن بر نهاد کتابخانه های عمومی اشاره کرد و گفت: گرچه این ویروس ناشناخته در روزهای ابتدایی همه ما را سردرگم کرد اما ما در نهاد کتابخانه های عمومی این تهدید را به فرصت تبدیل کرده و با تولید محتوا در فضای مجازی توانستیم مخاطبان خود را به عنوان عناصر اصلی و شکل دهنده نهاد حفظ کنیم.
رمضانی افزود: ما در دو سال گذشته از شیوع پاندمی کرونا توانستیم در بستر فضای مجازی و در پلتفرم های متعدد برنامه های فرهنگی کتابخوانی را اجرا کنیم که در نوع خود بی نظیر هستند.
وی از کتابخانه ها به عنوان پیشران فرهنگی هر استان یاد کرد و گفت: نگاه ما به نهاد کتابخانه های عمومی فراتر از بحث مطالعه است و بر همین اساس در 174 سرفصل آموزشی که به کتابخانه ها ابلاغ شده در خدمت مخاطبان خود هستیم.
دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور بیان کرد: این سرفصل ها به ویژه در بخش آموزشی و محرومیت زدایی طراحی شده و برنامه های آن در بخش مختلف دیداری، شنیداری، بخش نابینایان و ناشنوایان و ... به استان ها ابلاغ شده است.
 
عكس های مرتبط :