فهرست

فراخوان

طراحی کتابخانه عشایری

تازه‌ترين اخبار

در جلسه انجمن شهرستان مشگین شهر عنوان شد؛

اختصاص اعتبار مورد نیاز پروژه کتابخانه عمومی شهر قصابه

معاون فرماندار مشگین شهر گفت: اعتبار مورد نیاز پروژه کتابخانه ای شهر قصابه اختصاص خواهد یافت.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل، اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان مشگین شهر با حضور ولی قاسمی، معاون فرماندار؛ اعضای انجمن کتابخانه های عمومی مشگین شهر و همچنین با حضور مجازی پروانه رضا قلیزاده به صورت نمیه حضوری برگزار شد.
معاون فرماندار مشگین شهر دراین جلسه نقش کتاب و کتابخوانی در توسعه و پیشرفت جوامع را انکارناپذیر دانست و اظهار داشت: کارشناسان، رشد و بالندگی را با تعداد کتابخانه ها، تولیدات کتاب، تیراژ کتاب، میزان سرانه مطالعه ملت ها مقایسه می کنند.
وی افزود: کتاب به عنوان ابزاری متعالی، همواره در خدمت انسان بوده و کتاب های خوب و مفید به عنوان بهترین دوست آدمی، خدمات شایانی را به جامعه بشری ارائه نموده است.
وی تصریح کرد: کتاب در به کمال رساندن انسان، نقش بسزا و بی بدلیلی را ایفا می کند به همین دلیل ما می توانیم ادعا کنیم که اقشار مختلف انسانها بویژه فرهیختگان و اندیشمندان  از طریق کتاب و کتابخوانی راه های کمال و ترقی را در پیش گرفته اند.
معاون فرماندار مشگین شهر در ادامه سخنان با بیان اینکه برای توسعه فرهنگی باید زیر ساخت های فرهنگی در نقاط مختلف بویژه شهر های جدید توسعه یابد افزود: در تلاش هستیم از محل اعتبارات سال جاری ، منابع مالی مورد نیاز پروژه کتابخانه ای شهر قصابه اختاص یابد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان نیز در این جلسه با بیان اینکه، کتابداران به عنوان سفیران فرهنگی جامعه رسالت خود را در ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی به نحوی شایسته انجام می دهند افزود: اجرای برنامه های فرهنگی در بستر فضای مجازی توسط کتابداران با جدیت دنبال می شود و قشر های مختلف مردم در این برنامه ها مشارکت می کنند.
وی توسعه زیر ساختهای فیزیکی کتابخانه ای را یکی از الزامات موجود در راستای ارتقای فرهنگی عنوان کرد و گفت: در تمامی بخش ها و شهر های تابعه مشگین شهر فضاهای کتابخانه ای فعال هستند و امیدواریم با اختاص اعتبار مناسب پروژه کتابخانه ای در شهر جدید قصابه نیز افتتاح شود.
 
 
عكس های مرتبط :