فهرست

اخبار برگزيده

به همت کتابخانه های عمومی استان اردبیل؛

طرح «عیدی امسال من» در کتابخانه های عمومی استان اردبیل اجرا می شود

«عیدی امسال من» طرحی نوین به منظور ارائه کارت عضویت کتابخانه به عنوان عیدی برای فرزندان و عزیزانمان است.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل، یکی از سنتهای نیکوی فرهنگ ایرانی، پاسداشت «نوروز» است که آیین های مختلفی حول آن شکل گرفته است و در کنار خانه تکانی، دید و بازدید، طبیعت دوستی هدیه دادن هم قرار دارد که اصطالحاً به عیدی دادن و عیدی گرفتن معروف است.
 بر این اساس، مردم بویژه بزرگان برای یادکرد عزیزان و آشنایان و نشاندادن توجه و محبت، به آنها عیدی میدهند و در فرهنگ عامه این هدایا دارای شأن و جایگاه منحصربه فرد و حتی مقدسی است که مردم ما از دیرباز آن را مایه برکت و فراوانی میدانند. آنچه مسلم است، ارزش مادی این هدایا در برابر ارزش معنوی آن ناچیز است و اعتبار عیدی دادن و گرفتن به وجه معنوی آن برمیگردد.
در عین حال، باید اشاره کرد که کتاب، همواره و همچنان ارزان ترین کالا از نظر مادی بوده و هست کالایی که در نظر همة شخصیتهای برجستة تاریخ بشر، برتر از ثروت و مکنت می باشد و رستگاری آدمی در گرو دستیابی به دانایی مندرج در سطور آن است.
در روزهای منتهی به نوروز و تحول و تبدل طبیعت که تلنگری برای تحول روان و اندیشه و سلوک آدمیان به شمار میرود، با خود اندیشیدیم که در قالب طرح موسوم به «عیدی امسال من» خود و شهروندان عزیز را دعوت کنیم تا با عضویت دوستان و آشنایان بویژه کودکان و نوجوانان در کتابخانه های عمومی و اهدای کارت عضویت سراسری کتابخانه های عمومی به آنها به عنوان عیدی به یک ابتکار فرهنگی در قالب سنتهای نوروزی مبادرت ورزیم.
مشارکت کنندگان در این طرح با هزینه مبلغی ناچیز، زمینه دسترسی عزیزان خود را به 82 باب کتابخانه عمومی را با بیش از یک میلیون نسخه کتاب فراهم میکنند.
شهروندان همراه و همدل برای مشارکت در این طرح، تا پایان فروردین ماه میتوانند به بخش پذیرش کتابخانه های  استان مراجعه کنند.
صمیمانه و با اشتیاق فراوان چشم به راه فرهنگ دوستانی هستیم که مثل ما رشد و تحول جامعه و سرنوشت بهتر آیندهسازان عزیزمان را در گرو توجه به دانایی و ارتقای سرانه مطالعه مفید میدانند.