فهرست

با حضور مدیران کل آموزش و پروش و کتابخانه های عمومی استان؛

تفاهم نامه همکاری های مشترک بین دو نهاد فرهنگی مبادله شد

اجرای برنامه های کتاب محور، تعامل بین مدارس و کتابخانه های عمومی، مهمترین بخش های مطرح شده در این تفاهنمامه بود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل، طی برگزاری نشست مشترک مدیران کل کتابخانه های عمومی و آموزش و پرورش استان، تفاهمنامه همکاری های مشترک در حوزه های فرهنگی بین دو نهاد فرهنگی امضا و مبادله شد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان در این نشست با بیان رسالت مشترک کتابخانه های عمومی و مدارس در جهت ارتقای آموزش و کتابخوانی بین قشر دانش آموز اظهار داشت: هم افزایی بیشتر بین کتابخانه های عمومی و مدارس به عنوان دو دستگاه اثرگذار در حوزه کتاب و کتابخوانی در رشد و بالندگی جامعه موثر خواهد شد.
وی کتابخانه های عمومی را به عنوان مرجع مهم علمی برای قشر دانش اموز و دانشجو دانست که به عنوان مکمل برنامه های اموزشی در ارتقای علمی اساتید، دانش آموزان و دانشجویان ایفای نقش می کنند.
رضاقلیزاده اهداف این تفاهمنامه را امکان سازی برای در دسترس قرار دادن کتاب و سوق دادان دانش آموزان به کتاب و کتابخوانی عنوان کرد و افزود: اجرای طرح های مبتکرانه‌ کتاب محور در مدارس و استفاده از ظرفیت طرفین برای ترویج کتاب و کتابخوانی از اهداف دیگر این تفاهمنامه است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان نیز طی سخنانی با اشاره لزوم نهادینه کردن فرهنگ مطالعه کتاب از دوران کودکی در بین دانش آموزان خاطرنشان کرد: خانواده، کتابخانه و مدرسه از ارکان مهم در تحقق این امر مهم محسوب می شوند و کتاب به عنوان یک کالای فرهنگی مهم باید مورد توجه خانواده ها مدارس و کتابخانه های عمومی قرار گیرد.
وی در ادامه سخنان خود گفت: ایجاد کارگروه های مشترک بین مدیران و تصمیم سازان این دو دستگاه در خصوص برگزاری نشست های مشترک مدیران و دبیران مدارس با مسئولین کتابخانه های عمومی و برنامه ریزی به منظور حضور کتابداران در مدارس و همچنین تسهیل حضور دانش آموزان در کتابخانه های عمومی، بستر های ترویج کتاب و کتابخوانی را فراهم خواهد آورد.
کلام الله صفری تصریح کرد: تربیت کتاب یاران از بین دانش آموزان به منظور رابط بین کتابخانه و مدارس و برقراری امانت کتاب توسط کتاب یاران در مدارس از برنامه هایی است که تعامل بین مدرسه و کتابخانه را افزایش خواهد داد.
درپایان این جلسه تفاهمنامه همکاری در (12 ماده) بین مدیران دونهاد فرهنگی امضا و مبادله گردید.