فهرست

همزمان با بیست و نهمین هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار؛

برگزاری کارگاه مجازی آسیب های ناشی از کرونا برای خانواده ها در کتابخانه مرکزی اردبیل

کارشناس بهداشت و آموزش های اجتماعی گفت: ارائه آموزه های فرهنگی برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی کرونا موثر است.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل، کارگاه مجازی آسیب های ناشی از کرونا برای خانواده ها با حضور احد عظیمی، کارشناس بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در کتابخانه مرکزی اردبیل برگزار شد.
عظیمی در این نشست اظهار داشت: همه گیری ویروس کرونا و تبعات ناشی از این بیماری هولناک ما نباید از توجه به ویروس بزرگ‌تر و خطرناک‌تر و درعین حال غیر قابل رویت آسیب‌های اجتماعی همچون فقر، بیکاری،  اختلافات خانوادگی، خشونت خانگی، اضطراب، افسردگی غافل کند به طوریکه این روزها ویروس کرونا چنان بر همه‌جای دنیا سایه افکنده که دغدغه‌های دیگر تا حدی کمرنگ شده و برخی معضلات، چالش‌ها و آسیب‌های اجتماعی به حاشیه رانده‌شده است.
  کارشناس بهداشت درمان و آموزش پزشکی اردبیل افزود: از سوی دیگر تاثیرات کرونا و مشکلات اقتصادی باعث شده امروز آسیب‌های اجتماعی بیشتری را مشاهده کنیم و برخی آسیب‌ها نیز در آینده خود را نشان می‌دهد بنا براین  برخی دستگاه های حمایتی مانند بهزیستی به عنوان متولی پیشگیری و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی در این زمینه وظیفه سنگینی بر عهده دارند.
وی با بیان اهمیت آموزه های دینی و فرهنگی برای مقابله با این پدیده شوم و نوظهور گفت: در این راستا دستگاههای متولی حوزه های اجتماعی و فرهنگی با ارائه آموزه های دینی و قرآنی و و دعوت مردم به صبوری در برابر مشکلات و قناعت در امور اقتصادی و رفتار اسلامی با اعضای خانواده و سوق دادن به مسائل فرهنگی از جمله کتاب و کتابخوانی می توانند خسارت های زیانبار تبعات اجتماعی این ویروس را کاهش دهند.
 عظیمی خاطر نشان کرد: تکانه شدید شیوع بیماری کرونا، آسیب‌های بسیار زیادی را در جامعه ایجاد کرده  است. از طرفی پیشگیری از تبعات بیماری روحی و روانی ناشی از شیوع این ویروس دغدغه همه مردم است که باید با مشارکت دستگاه‌های متولی این آسیب‌ها کاهش داده شود.
این کارشناس ادامه داد: مشکلات  اقتصادی و مالی  افراد را در موقعیت هایی قرار می دهند که نمی توانند نقش های اجتماعی خودرا به درستی ایفا کنند و افراد در حفظ تعهدات به ارزشهای اخلاقی و روابط خانوادگی پایبندی ضعیف تری نشان خواهند داد  که در نهایت موجب اختلاف در هنجارهای اجتماعی می شود.