فهرست

گزارش تصويری

همزمان با برگزاری نخستین جشنواره کتابخوانی ویژه عشایر استان اردبیل

فعالیت کتابداران کتابخانه های عمومی در شهرستان های پارس آباد و بیله سوار در مناطق روستایی و عشایر نشین شهرستان