فهرست

گزارش تصويری

گزارش تصویری؛

حضور پرشور و فعال کتابداران استان در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس و همبستگی با مردم مظلوم فلسطین و غزه