فهرست

گزارش تصويری

گرامیداشت نوزدهمین سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور؛

میزبانی کتابخانه های عمومی استان اردبیل از اقشار مختلف مردم و مسئولین در نوزدهمین سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور