1393/4/26 پنجشنبه
 
ایمیل کلیه کارکنان اداره کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل
ردیف ایمیل  نام خانوادگی و نام
1 a.abdoli@ardabilpl.ir azim abdoli
2 a.abdollahi@ardabilpl.ir atlas abdollahi
3 a.alamati@ardabilpl.ir amin_alamati
4 a.alipour@ardabilpl.ir akram alipour
5 a.balayi@ardabilpl.ir abdolrahman balayi
6 a.emamgolizadeh@ardabilpl.ir ali_emamgolizadeh
7 a.ezatpur@ardabilpl.ir adalat_ezatpur
8 a.farmani@ardabilpl.ir akbar farmani
9 a.ghasemi@ardabilpl.ir asgar ghasemi
10 a.ghasemzade@ardabilpl.ir adel ghasemzade
11 a.heidari@ardabilpl.ir ali heidari
12 a.javid@ardabilpl.ir ali javid
13 a.kazemi@ardabilpl.ir azim_kazemi
14 a.khaaste@ardabilpl.ir abolfazl khaaste
15 a.khaknezhad@ardabilpl.ir afshin khaknezhad
16 a.mehravar@ardabilpl.ir ali mehravar
17 a.mirzapur@ardabilpl.ir ali mirzapur
18 a.naghizade@ardabilpl.ir ali naghizade
19 a.negari@ardabilpl.ir ahdiyeh_negari
20 a.nurmohamadi@ardabilpl.ir ali_nurmohamadi
21 a.purasgar@ardabilpl.ir azar purasgar
22 a.purmami@ardabilpl.ir ali purmami
23 a.purmohamad@ardabilpl.ir amin purmohamad
24 a.rajabi@ardabilpl.ir amir_rajabi
25 a.revayi@ardabilpl.ir arezu revayi
26 a.sepehrzade@ardabilpl.ir afshin sepehrzade
27 ahmad.heidari@ardabilpl.ir ahmad heidari
28 b.adelmarani@ardabilpl.ir bahram adelmarani
29 b.azimi@ardabilpl.ir behrang azimi
30 b.moslemi@ardabilpl.ir behnam_moslemi
31 b.nurafkan@ardabilpl.ir behzad nurafkan
32 b.nurafkan1@ardabilpl.ir behnam_nurafkan
33 b.salami@ardabilpl.ir behzad salami
34 b.shahriyari@ardabilpl.ir bayramali_shahriyari
35 d.hoseynpur@ardabilpl.ir dariush_hoseynpur
36 d.nosrati@ardabilpl.ir davar_nosrati
37 d.sefidi@ardabilpl.ir daryush sefidi
38 e.habibi@ardabilpl.ir ebrahim_habibi
39 e.heidari@ardabilpl.ir ebrahim heidari
40 e.rezapur@ardabilpl.ir elham rezapur
41 e.sarvi@ardabilpl.ir esmaeil sarvi
42 f.azadi@ardabilpl.ir fereshteh_azadi
43 f.eskandari@ardabilpl.ir fateme eskandari
44 f.jaefari@ardabilpl.ir fariba_jaefari
45 f.karimi@ardabilpl.ir faride karimi
46 f.majidkhah@ardabilpl.ir firuz majidkhah
47 f.mehri@ardabilpl.ir fateme mehri
48 f.movafag@ardabilpl.ir farshad.movafag
49 f.panahi@ardabilpl.ir fariba panahi
50 f.porkari@ardabilpl.ir fateme porkari
51 f.ranjbar@ardabilpl.ir farahnaz ranjbar
52 f.sarbazvatankhah@ardabilpl.ir farhan sarbazvatankhah
53 f.zahranadiri@ardabilpl.ir fatemeh_zahranadiri
54 f.zareian@ardabilpl.ir fateme zareian
55 fae.bagherzade@ardabilpl.ir faeghe bagherzade
56 far.bagherzade@ardabilpl.ir farivar bagherzade
57 g.aftabi@ardabilpl.ir golzar_aftabi
58 g.mohajeri@ardabilpl.ir gitaj mohajeri
59 gh.ghanbarzade@ardabilpl.ir gholamreza ghanbarzade
60 gh.mozafari@ardabilpl.ir ghasem mozafari
61 h.aghaei@ardabilpl.ir habibe aghaei
62 h.basirtarigattalab@ardabilpl.ir hoseyn_basirtarigattalab
63 h.esbati@ardabilpl.ir hasan esbati
64 h.heidari@ardabilpl.ir hasan heidari
65 h.heydarimashkul@ardabilpl.ir hasan heydari mashkul
66 h.lotfi@ardabilpl.ir hasan lotfi
67 h.sadeghi@ardabilpl.ir hamide sadeghi
68 hr.farzaneh@ardabilpl.ir hamedreza_farzaneh
69 j.nokhah@ardabilpl.ir jafar nokhah
70 j.ziyaei@ardabilpl.ir jalal ziyaei
71 k.anvari@ardabilpl.ir kamal anvari
72 kh.barsan@ardabilpl.ir khodabakhsh barsan
73 kh.kamran@ardabilpl.ir khosro kamran
74 kh.rostamvand@ardabilpl.ir khadije rostamvand
75 l.masrufi@ardabilpl.ir leila masrufi
76 l.mohamadpur@ardabilpl.ir leyla_mohamadpur
77 l.musavi@ardabilpl.ir leila musavi
78 m.afghahi@ardabilpl.ir masood afghahi
79 m.ahadi@ardabilpl.ir mohamad ahadi
80 m.akbari@ardabilpl.ir mahnaz akbari
81 m.aligolizadeh@ardabilpl.ir mahsa_aligolizadeh
82 m.alizade@ardabilpl.ir mohamad alizade
83 m.alizadeh@ardabilpl.ir mansur_alizadeh
84 m.asaad@ardabilpl.ir mohamadtaghi asaad
85 m.badali@ardabilpl.ir mikaeil badali
86 m.bakefi@ardabilpl.ir mohsen_bakefi
87 m.behruz@ardabilpl.ir mihan behruz
88 m.bidar@ardabilpl.ir musa bidar
89 m.fakhri@ardabilpl.ir masume fakhri
90 m.fathi@ardabilpl.ir mohamad fathi
91 m.gafarzadegan@ardabilpl.ir maryam_gafarzadegan
92 m.gahremani@ardabilpl.ir mahtab_gahremani
93 m.ghaemi@ardabilpl.ir mirmajid ghaemi
94 m.hoseini@ardabilpl.ir mirreza hoseini
95 m.jaefari@ardabilpl.ir maryam_jaefari
96 m.javaheri@ardabilpl.ir maryam javaheri
97 m.mehrazar@ardabilpl.ir majid mehrazar
98 m.mirabdollahi@ardabilpl.ir mirmohamad mirabdollahi
99 m.mohamadi@ardabilpl.ir maryam mohamadi
100 m.mostafaei@ardabilpl.ir maesume_mostafaei
101 m.musavi@ardabilpl.ir mirmasoud musavi
102 m.nazari@ardabilpl.ir malektaj nazari
103 m.nazemi@ardabilpl.ir mohammad nazemi
104 m.naziri@ardabilpl.ir mohamad naziri
105 m.nozarian@ardabilpl.ir mortaza nozarian
106 m.salamati@ardabilpl.ir mahin_salamati
107 m.sardari@ardabilpl.ir mohamad sardari
108 m.shojae@ardabilpl.ir morad_shojae
109 m.taghinezhad@ardabilpl.ir mahmud taghinezhad
110 m.vadayekheiri@ardabilpl.ir maryam vadayekheiri
111 m.valioghli@ardabilpl.ir madine valioghli
112 m.valizade@ardabilpl.ir maryam valizade
113 mh.alaei@ardabilpl.ir mohamad.hasan_alaei
114 n.akbari@ardabilpl.ir naser akbari
115 n.emamgolizadeh@ardabilpl.ir nasim_emamgolizadeh
116 n.faraji@ardabilpl.ir nader faraji
117 n.najafi@ardabilpl.ir narges najafi
118 n.sadeghimoghadam@ardabilpl.ir nahid sadeghimoghadam
119 n.taghizade@ardabilpl.ir neda taghizade
120 p.salimi@ardabilpl.ir parisa salimi
121 p.sheikhbagheri@ardabilpl.ir parisa sheikhbagheri
122 r.abdollahzade@ardabilpl.ir robabe abdollahzade
123 r.azizkhani@ardabilpl.ir robab azizkhani
124 r.dadashi@ardabilpl.ir rahim dadashi
125 r.mofarrah@ardabilpl.ir reza mofarrah
126 r.montazernezam@ardabilpl.ir roghaye montazernezam
127 s.dadashpur@ardabilpl.ir sahar_dadashpur
128 s.davarnia@ardabilpl.ir samad davarnia
129 s.dustkam@ardabilpl.ir sahel_dustkam
130 s.fadakar@ardabilpl.ir  
131 s.farahmand@ardabilpl.ir sadegh farahmand
132 s.ghanbari@ardabilpl.ir simin ghanbari
133 s.jalali@ardabilpl.ir sajad_jalali
134 s.khushechin@ardabilpl.ir sabura khushechin
135 s.mohamadnia@ardabilpl.ir saeidreza.mohamadnia
136 s.mohamadzade@ardabilpl.ir sakine mohamadzade
137 s.nabizadeh@ardabilpl.ir soheyla_nabizadeeh
138 s.nuri@ardabilpl.ir sajad_nuri
139 s.ruhavar@ardabilpl.ir susan ruhavar
140 s.shirin@ardabilpl.ir somaye shirin
141 s.shoaei@ardabilpl.ir soghra shoaei
142 s.siadati@ardabilpl.ir samane siadati
143 sh.amouzegar@ardabilpl.ir shahram_amouzegar
144 sh.azariyan@ardabilpl.ir shahram_azariyan
145 sh.garazadeh@ardabilpl.ir shahla_garazadeh
146 sh.ghardashkhani@ardabilpl.ir shahnaz ghardashkhani
147 sh.jafari@ardabilpl.ir shahriyar jafari
148 sh.monir@ardabilpl.ir shahriyar monir
149 sh.mosayebzade@ardabilpl.ir shahnaz mosayebzade
150 shahrdariha@ardabilpl.ir shahrdariha
151 st.mirmohamadi@ardabilpl.ir seyedtagi_mirmohamadi
152 sy.hoseini@ardabilpl.ir seyed yaser_hoseini
153 t.piri@ardabilpl.ir turaj piri
154 v.abbasi@ardabilpl.ir vahide abbasi
155 v.akhlaghi@ardabilpl.ir vida akhlaghi
156 v.ziyaei@ardabilpl.ir vahid ziyaei
157 y.mohamadpour@ardabilpl.ir yaser mohamadpour
158 y.mohamadpur@ardabilpl.ir yusofali mohamadpur
159 z.aelaei@ardabilpl.ir ziba aelaei
160 z.amirifar@ardabilpl.ir zahra_amirifar
161 z.anjami@ardabilpl.ir zeynab_anjami
162 z.azizi@ardabilpl.ir zahra azizi
163 z.esmaeili@ardabilpl.ir zeigham esmaeili
164 zh.ahmadzade@ardabilpl.ir zhila ahmadzade