فهرست

برنامه کتابخانه ها

فراخوان

شهرستان سرعين

نصب المان های فرهنگی و اجرای برنامه های متناسب فرهنگی برای گردشگران در شهرستان سرعین
در اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان سرعین مطرح شد؛

نصب المان های فرهنگی و اجرای برنامه های متناسب فرهنگی برای گردشگران در شهرستان سرعین

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گفت: فعالیت های فرهنگی و کتابخوانی و فضا سازی فرهنگی شهری در شهرستان سرعین با اولویت بحث گردشگران و مسافران مورد توجه قرار گیرد.

24 /3/ 1403
مشاهده
ضرورت توسعه همکاری های مشترک در جهت فرهنگ سازی برای ترویج کتابخوانی و اهدای خون
در نشست مشترک مدیران کل کتابخانه های و انتقال خون استان تاکید شد؛

ضرورت توسعه همکاری های مشترک در جهت فرهنگ سازی برای ترویج کتابخوانی و اهدای خون

مدیرکل کتابخانه های استان اردبیل گفت: کتاب عامل مهم سلامت روح و اندیشه و خون عامل اصلی سلامتی جسم است.

12 /3/ 1403
مشاهده