فهرست

برنامه کتابخانه ها

فراخوان

شهرستان اصلاندوز

آیین اختتامییه جشنواره کتابخوانی رضوی در شهرستان های استان به روایت تصویر
گزارش تصویری؛

آیین اختتامییه جشنواره کتابخوانی رضوی در شهرستان های استان به روایت تصویر

آیین اختتامییه یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی با تجلیل از منتخبین این مسابقه کتابخوانی در شهرستان های استان برگزار شد.

1 /2/ 1401
مشاهده