فهرست

شهرستان كوثر

توسعه اجتماعی و تحولات فرهنگی با تربیت نسل کتابخوان و مطالعه محور محقق می شود
در جلسه انجمن شهرستان کوثر عنوان شد؛

توسعه اجتماعی و تحولات فرهنگی با تربیت نسل کتابخوان و مطالعه محور محقق می شود

فرماندار شهرستان کوثر گفت: مقابله با آسیب های اجتماعی با ارتقای توانمندی علمی و افزایش دانش و مطالعات عمومی در جامعه میسر می شود.

6 /4/ 1401
مشاهده
تجلیل ازکتابدار کتابخانه عمومی روستای زرج آباد شهرستان کوثر
همزمان با برگزاری مراسم ملی اختتامییه یازهمین جشنواره کتابخوانی رضوی:

تجلیل ازکتابدار کتابخانه عمومی روستای زرج آباد شهرستان کوثر

همزمان با برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره کتابخوانی رضوی، کتابدار کتابخانه عمومی زرج آباد شهرستان کوثرتجلیل شد.

12 /3/ 1401
مشاهده