فهرست

شهرستان نير

دعوت امام جمعه و فرماندار شهرستان نیر از مردم جهت شرکت در جشنواره رضوی؛
طی صدور بیانیه ای صورت گرفت؛

دعوت امام جمعه و فرماندار شهرستان نیر از مردم جهت شرکت در جشنواره رضوی؛

برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی، در تبیین ابعاد علمی و شخصیتی امام رضا (ع) و ترویج سبک زندگی رضوی در جامعه موثر است.

16 /6/ 1400
مشاهده
افزایش سه برابری اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای کتابخانه های عمومی شهرستان نیر
در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان نیر عنوان شد؛

افزایش سه برابری اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای کتابخانه های عمومی شهرستان نیر

فرماندار شهرستا نیر گفت: با تصویب 1 میلیارد و 800 میلیون ریال، اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای کتابخانه های عمومی شهرستان نیر، سه برابر افزایش یافته است.

27 /4/ 1400
مشاهده