فهرست

شهرستان نير

برگزاری ویژه برنامه های فرهنگی و کتابخوانی در کتابخانه های عمومی شهرستان نیر
همزمان با دهه کرامت؛

برگزاری ویژه برنامه های فرهنگی و کتابخوانی در کتابخانه های عمومی شهرستان نیر

به مناسبت گرامیداشت دهه کرامت و میلاد امام رضا (ع) ویژه برنامه های کتابخوانی در کتابخانه های عمومی شهرستان نیر برگزار شد.

24 /3/ 1401
مشاهده
نقش محوری نهاد های فرهنگی در ارتقای مطالعات عمومی دانش آموزان
در جلسه انجمن شهرستان نیر مطرح شد:

نقش محوری نهاد های فرهنگی در ارتقای مطالعات عمومی دانش آموزان

فرماندار شهرستان نیر گفت: ارتقای مطالعات عمومی در بین دانش آموزان، نیازمند هم افزایی بین مدارس و کتابخانه ها ی عمومی است.

31 /2/ 1401
مشاهده