فهرست

شهرستان نمين

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان نمین با شهردار جدید عنبران دیدار کرد
با هدف توسعه همکاری های فرهنگی؛

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان نمین با شهردار جدید عنبران دیدار کرد

شهردار عنبران گفت: توسعه همکاری های فرهنگی فی مابین شهرداری و کتابخانه های عمومی موجب ارتقای شاخص های فرهنگی خواهد شد.

21 /10/ 1400
مشاهده
کتاب و فضای مجازی بازوان قدرتمند ارتقای علمی و فرهنگی
در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان نمین مطرح شد؛

کتاب و فضای مجازی بازوان قدرتمند ارتقای علمی و فرهنگی

فرماندار نمین گفت: کتاب مکتوب و بستر های الکترونیکی دو بازوی قدرتمند برای ارتقای توان علمی قشر های مختلف مردم هستند.

13 /8/ 1400
مشاهده