فهرست

شهرستان بيله سوار

نهاد کتابخانه ها
با حکم مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اردبیل؛

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بیله سوار منصوب شد

پروانه رضاقلیزاده، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اردبیل طی صدور حکمی، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بیله سوار را منصوب کرد.

19 /5/ 1400
مشاهده