فهرست

شهرستان بيله سوار

دیدار با اعضا و فعالان فرهنگی و ادبی و نشست کتابخوان به مناسبت سوم خرداد
طی سفر یک روزه مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اردبیل به شهرستان بیله سوار؛

دیدار با اعضا و فعالان فرهنگی و ادبی و نشست کتابخوان به مناسبت سوم خرداد

مدیرکل کتابخانه های عمومی گفت: یادواره مفاخر شهرستان بیله سوار برگزار می شود.

4 /3/ 1402
مشاهده
 کتاب بهترین دوست و همنشین برای انسان است
وزیر میراث فرهنگی،گردشگری وصنایع دستی در بازدید از غرفه کتابخانه های عمومی گفت:

کتاب بهترین دوست و همنشین برای انسان است

همزمان با جشنواره بین المللی کوچ عشایر، شخصیت های ملی و بین المللی از غرفه کتابخانه ها عمومی بازدید کردند.

9 /2/ 1402
مشاهده