فهرست

شهرستان گرمي

فضای فعلی کتابخانه عمومی جوابگوی نیاز مخطبان نیست
در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان گرمی عنوان شد؛

فضای فعلی کتابخانه عمومی جوابگوی نیاز مخطبان نیست

فرماندار شهرستان گرمی گفت: اعتبار مورد نیاز برای توسعه کتابخانه عمومی شهید عزیزپور گرمی اختصاص می یابد.

13 /2/ 1402
مشاهده
اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اردبیل دعوت به همكاري مي نمايد
فراخوان جذب نيروي انساني برای کتابخانه عمومی شهرستان انگوت؛

اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اردبیل دعوت به همكاري مي نمايد

اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اردبیل براي تكميل نيروي انساني (تعداد یک نفر) در رشته شغلي کتابدار با اولويت رشته كتابداري براي كتابخانه عمومی سید محمد حسین شهریار شهر انگوت از طريق گزينش و مصاحبه، از بين افراد بومی واجد شرايط ذيل، در چارچوب قرارداد ساعتی دعوت به همكاري مي نمايد.

29 /1/ 1402
مشاهده