فهرست

شهرستان خلخال

آگهی  دعوت به همكاري در کتابخانه عمومی هشجین(فراخوان دوم)

آگهی دعوت به همكاري در کتابخانه عمومی هشجین(فراخوان دوم)

اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اردبيل براي تكميل نيروي انساني (1 نفر) در رشته شغلي كتابدار براي کتابخانه عمومي شهر هشتجین از توابع شهرستان خلخال از طريق گزينش و مصاحبه، از بين افراد واجد شرايط ذيل، در چارچوب قرارداد ساعتي دعوت به همكاري مي نمايد.

8 /10/ 1400
مشاهده