فهرست

شهرستان مشگين شهر

ضرورت توسعه همکاری های مشترک در جهت فرهنگ سازی برای ترویج کتابخوانی و اهدای خون
در نشست مشترک مدیران کل کتابخانه های و انتقال خون استان تاکید شد؛

ضرورت توسعه همکاری های مشترک در جهت فرهنگ سازی برای ترویج کتابخوانی و اهدای خون

مدیرکل کتابخانه های استان اردبیل گفت: کتاب عامل مهم سلامت روح و اندیشه و خون عامل اصلی سلامتی جسم است.

12 /3/ 1403
مشاهده
هم افزایی دستگاه های فرهنگی و ارائه راهکار های کارشناسی بستر ساز  توسعه فرهنگی است
در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان مشگین شهر عنوان شد؛

هم افزایی دستگاه های فرهنگی و ارائه راهکار های کارشناسی بستر ساز توسعه فرهنگی است

معاون فرماندار مشگین شهر در جلسه انجمن این شهرستان گفت: یکی از مهمترین اهداف انجمن کتابخانه های عمومی ایجاد هم افزایی بین دستگاه های متولی به منظور توسعه کمی و کیفی کتابخانه هاست.

5 /3/ 1403
مشاهده