فهرست

شهرستان مشگين شهر

محوطه سازی و ساماندهی مسیرهای منتهی به کتابخانه و حمایت از برنامه های فرهنگی و کتابخوانی
با همکاری اعضای شورا و دهیاری روستای پریخان انجام می شود؛

محوطه سازی و ساماندهی مسیرهای منتهی به کتابخانه و حمایت از برنامه های فرهنگی و کتابخوانی

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان مشگین شهر گفت: خدمات فرهنگی و برنامه های کتابخوانی در کتابخانه عمومی میرزا ابوالقاسم پریخان در کانون توجه اهالی و مسئولین روستا قرار گرفته است.

25 /10/ 1400
مشاهده
ویژه برنامه های فرهنگی و کتابخوانی به مناسبت گرامی داشت اعیاد ملی و مذهبی
در کتابخانه های عمومی شهرستان مشگین شهر برگزار شد؛

ویژه برنامه های فرهنگی و کتابخوانی به مناسبت گرامی داشت اعیاد ملی و مذهبی

به مناسبت گرامی داشت اعیاد ملی و مذهبی، ویژه برنامه های کتابخوانی و فرهنگی در کتابخانه های عمومی شهرستان مشگین شهر برگزار شد.

15 /10/ 1400
مشاهده