فهرست

شهرستان مشگين شهر

دعوت سرپرست فرمانداری مشگین شهر از آحاد مردم جهت شرکت در جشنواره کتابخوانی رضوی
با صدور پیامی صورت گرفت؛

دعوت سرپرست فرمانداری مشگین شهر از آحاد مردم جهت شرکت در جشنواره کتابخوانی رضوی

رمضان علینژاد گفت: برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی یکی از بزرگترین رویدادهای فرهنگی در کشور است.

11 /7/ 1400
مشاهده