فهرست

شهرستان اردبيل

عضویت افتخاری دانشجویان پاکستانی در کتابخانه مرکزی اردبیل؛

عضویت افتخاری دانشجویان پاکستانی در کتابخانه مرکزی اردبیل؛

دانشجویان پاکستانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به عنوان عضو افتخاری کتابخانه مرکزی اردبیل ثبت نام کردند.

20 /10/ 1400
مشاهده
اجرای ویژه برنامه معرفی کتاب با مشارکت کتابداران استان
به منظور گرامی داشت شب یلدا ؛

اجرای ویژه برنامه معرفی کتاب با مشارکت کتابداران استان

ویژه برنامه بزرگداشت شب یلدا با مشارکت کتابداران کتابخانه های عمومی استان اردبیل برگزار شد

1 /10/ 1400
مشاهده