فهرست

انتصاب

نهاد کتابخانه ها
طی صدور حکمی صورت گرفت؛

انتصاب مسئول کارپردازی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اردبیل طی صدور حکمی، مسئول کارپردازی اداره کل کتابخانه های عمومی استان را منصوب کرد.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل، پروانه رضا قلیزاده، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اردبیل با صدور حکمی، قادر حسینی را به سمت مسئول کارپردازی اداره منصوب کرد.
در متن این حکم آمده است:
احتراما، نظر به حکم شماره 14603/1400 مورخ 4/مهر /1400 نهاد کتابخانه های عمومی کشور و با توجه به سوابق و توانمندیهای جنابعالی، به موجب این ابلاغ از همان تاریخ به عنوان مسئول کارپردازی اداره کل کتابخانه های عمومی استان ( پست شماره 23-0-3) منصوب می شوید. انتظار می رود در مدت زمان مسئولیت شما شاهد تلاش مضاعف در جهت محوریت صرفه و صلاح نهاد در خرید های لازمه، تنظیم هرچه دقیق تر اسناد مالی و هماهنگی لازم با بخش های دیگر اداری و مالی باشیم. موفقیت شما را از درگاه خداوند متعال آرزومندم.