فهرست

بازتاب اخبار

آگهي فراخوان جذب نيروي انساني؛

فراخوان جذب نیرو در کتابخانه های عمومی اردبیل ( نوبت دوم)

اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اردبیل بمنظور تكميل نيروي انساني، براي كتابخانه های عمومی شهرستان اردبیل دعوت به همكاري مي نمايد.

 اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اردبیل براي تكميل نيروي انساني در رشته هاي شغلي کتابدار براي كتابخانه های عمومی شهرستان اردبیل از طريق گزينش و مصاحبه، از بين افراد واجد شرايط ذيل، در چارچوب قرارداد ساعتي  دعوت به همكاري مي نمايد.
نوبت دوم

الف) شرايط اختصاصي:
1) داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر در رشته هاي تحصيلي علوم کتابداری، علم اطلاعات و دانش شناسی صادره از يكي از دانشگاه‌ها و موسسات مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
2) دارا بودن حداكثر سن 35 سال تمام تا تاريخ 3 خرداد اردیبهشت 1403
تبصره 1: دارندگان مدارك بالاتر از كارشناسي، به ازاي هر مقطع 2 سال به حداكثر سن آنان اضافه مي شود.
تبصره 2: درخصوص آقايان، مدت زمان خدمت وظيفه عمومي به حداكثر سن اضافه مي شود.
تبصره 3: افراد متأهل به ازای هر فرزند یک سال به حداکثر سن آنها افزوده میشود.
3) بومی استان اردبیل  (متولد این استان بوده یا دو مقطع از سه مقطع تحصیلی را در استان تحصیل کرده باشد)
4) سکونت در شهر اردبیل (ارائه مدارک مستند)
5) كسب موفقيت در مصاحبه تخصصي
ب) شرايط عمومي:
1) تدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور.
2) تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
3) اعتقاد قلبي و التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي و قانون اساسي.
4) دارا بودن حسن شهرت اخلاقي و اجتماعي.
5) برخورداري از سلامت جسمي و رواني متناسب با شغل.
6) دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت براي آقايان.
تبصره: كارت پايان خدمت بايد حداكثر تا 3 خرداد 1403 صادر شده باشد.
7) نداشتن رابطه استخدامي  با سازمان ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي در زمان موافقت با همكاري.
تبصره 1: اولويت جذب با متاهلين مي باشد.
تبصره 2: بكارگيري متقاضيان پس از طي همه مراحل فوق،‌ منوط به تاييد در كميته نيروي انساني نهاد مي باشد.
تبصره 3: ايثارگران در اجراي ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مشمول قوانين خاص خود مي باشند.
 ج) تذکرات:
  • افراد پذيرفته شده پس از طي مراحل گزينش، به همكاري دعوت خواهند شد.
  • تذكر: همكاري متقاضيان به صورت موقت و تا برگزاري آزمون بكارگيري نيروي انساني مي باشد و در صورت عدم قبولي در آزمون، هيچگونه حقي براي متقاضيان ايجاد نمي شود.
د) مدارک لازم:
تصویر شناسنامه(تمام صفحه)، کارت ملی(پشت و رو)، مدرک تحصیلی، کارت پایان خدمت(برای آقایان)، یک قطعه عکس، ارائه اسناد سکونت دائمی، برگه درخواست (با ذکر آدرس و شماره تماس).
  • کپی های درخواستی مدارک باید در کاغذهای A4 ارائه شوند.
  • داوطلبان میبایست تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه  3 خرداد 1403 مدارک را در پاکت سربسته به اداره کتابخانه های عمومی شهرستان اردبیل واقع در اردبیل، چهارراه امام خمینی(ره)، جنب استانداری، طبقه دوم کتابخانه عمومی شیخ صفی الدین اردبیلی ارائه نمایند.