اخبار شهرستان‌ها
1402/1/27 یکشنبه
گهي فراخوان دوم جذب نيروي انساني
اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اردبیل دعوت به همكاري مي نمايد
اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اردبیل براي تكميل نيروي انساني (تعداد یک نفر) در رشته شغلي کتابدار با اولويت رشته كتابداري براي كتابخانه شهدای آبی بیگلو از طريق گزينش و مصاحبه، از بين افراد بومی واجد شرايط ذيل، در چارچوب قرارداد ساعتی دعوت به همكاري مي نمايد.
 
اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اردبیل براي تكميل نيروي انساني (تعداد یک نفر) در رشته شغلي کتابدار با اولويت رشته كتابداري براي كتابخانه شهدای آبی بیگلو از طريق گزينش و مصاحبه، از بين افراد بومی واجد شرايط ذيل، در چارچوب قرارداد ساعتی دعوت به همكاري مي نمايد.

الف) شرايط اختصاصي:1) داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر در رشته هاي تحصيلي ذکر شده در آگهی، صادره از يكي از دانشگاه‌ها و موسسات مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه.2) دارا بودن حداكثر سن 35 سال تمام تا تاريخ 28 اسفند 1401 تبصره 1: دارندگان مدارك بالاتر از كارشناسي، به ازاي هر مقطع 2 سال به حداكثر سن آنان اضافه مي شود.تبصره 2: درخصوص آقايان، مدت زمان خدمت وظيفه عمومي به حداكثر سن اضافه مي شود.3) بومی بودن و سكونت در شهر آبی بیگلو براي داوطلبان الزامي است.4) كسب موفقيت در مصاحبه تخصصي.
ب) شرايط عمومي:1) تدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور.2) تابعيت جمهوري اسلامي ايران.3) اعتقاد قلبي و التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي و قانون اساسي.4) دارا بودن حسن شهرت اخلاقي و اجتماعي.5) برخورداري از سلامت جسمي و رواني متناسب با شغل.6) دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت براي آقايان. تبصره: كارت پايان خدمت بايد حداكثر تا تاريخ 28 اسفند 1401 صادر شده باشد.7) نداشتن رابطه استخدامي  با سازمان ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي در زمان موافقت با همكاري.تبصره 1: اولويت جذب با متاهلين مي باشد.تبصره 2: بكارگيري متقاضيان پس از طي همه مراحل فوق،‌ منوط به تاييد در كميته نيروي انساني نهاد مي باشد.تبصره 3: ايثارگران در اجراي ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مشمول قوانين خاص خود مي باشند.
ج) رشته هاي تحصیلی مورد پذيرش:
رشته های كتابداری و علم اطلاعات و دانش شناسی (در اولویت اول) و رشته های مرتبط علوم انسانی (اولویت دوم) شامل: زبان و ادبيات فارسي، دبيري زبان و ادبيات فارسي، الهيات و معارف اسلامي، علوم اجتماعي، دبيري علوم اجتماعي، علوم ارتباطات اجتماعي، مددكاري اجتماعي، خبرنگاري، مديريت(تمامی گرایش ها)، روانشناسی(تمامی گرایشها)، علوم تربيتی، راهنمايي و مشاوره، مطالعات خانواده، مهندسي كامپيوتر، مديريت فناوري اطلاعات


توجه:افراد پذيرفته شده پس از طي مراحل گزينش، به همكاري دعوت خواهند شد.همكاري متقاضيان به صورت موقت و تا برگزاري آزمون بكارگيري نيروي انساني مي باشد و در صورت عدم قبولي در آزمون، هيچگونه حقي براي متقاضيان ايجاد نمي شود.
د) مدارک ثبت ناممتقاضیان مدارک خود شامل: کپی همه صفحات شناسنامه، کپی رو و پشت کارت ملی، کپی کارت پایان خدمت، کپی مدرک تحصیلی، یک قطعه عکس، برگه درخواست با ذکر آدرس و شماره تماس و گواهی سکونت حداقل 10 ساله صادره از شورای شهر و بخشداری را در پاکت سربسته به کتابخانه عمومی حبیب ا... امامی شهر نمین (جنب ورزشگاه) تحویل نمایند.
 
تمام حقوق سایت محفوظ و متعلق به سازمان نهاد کتابخانه ها می باشد.