1397/9/1 پنجشنبه با معرفی آثار نویسنده فرهیخته؛ نشست کتاب خوان در کتابخانه عمومی امامی نمین برگزار شد با محوریت معرفی آثار نویسنده فرهیخته و سرشناس«جعفر ابراهیمی» نشست کتاب خوان در کتابخانه عمومی امامی نمین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل، مهین سلامتی، مسئول کتابخانه عمومی امامی نمین هدف از برگزاری برنامه های فرهنگی را ترویج فرهنگ مطالعه عنوان کرد و گفت:     به مناسبت هفته گرامیداشت نشست های کتاب خوان، جمع خوانی و قصه گویی در این کتابخانه برگزار شده است.

وی بخش عمده ای از جامعه هدف نشست های کتاب خوان را جوانان و نوجوانان برشمرد و گفت: تلاش بر این بوده که شعار هفته کتاب با عنوان «حال خوش خواندن» در برنامه ها و رویدادهای فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.

سلامتی همچنین با اشاره به معرفی آثار نویسندگان فرهیخته استان در نشست های کتاب خوان، ادامه داد: به عنوان مثال جعفر ابراهیمی که زاده روستای حور شهرستان نمین است، از نویسندگان مطرح کشور بوده که در حوزه ادبیات کودک و نوجوان کشور قلم فرسایی کرده است.

در این نشست فرهنگی که با حضور اعضا کارگروه امور بانوان فرمانداری نمین، اعضای شورای شهر و معاون فرمانداری نمین، بانوان فعال فرهنگی شهرستان و اعضای فعال کتابخانه امامی برگزار شد، دو تن از کتاب خوانان  خانم ها  مهین سلامتی و سمیه کوکب بخت به معرفی آثار و زندگینامه جعفر ابراهیمی پرداختند و با مشارکت حاضرین بخشی از آثار وی جمع خوانی شد.

بيشتر
 [PageVisit]