1398/6/28 پنجشنبه همزمان با روز شعر و ادب فارسی برگزار شد؛ محفل شعر عاشورایی «چکامه خون» با حضور شاعران عاشورایی همزمان با روز بزرگداشت شعر و ادب فارسی محفل شعر عاشورایی در کتابخانه مرکزی اردبیل برگزار شد.  

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل، همزمان با 27 شهریورماه ، روز بزرگداشت شعر و ادب فارسی با حضر پروانه رضاقلیزاده، مدیرکل؛ مهدی میرزا رسول زاده، شاعرو استاد دانشگاه ، شهاب الدین و طن دوست، شاعر و استاد دانشگاه، غلامرضا هادی، شاعر و مرثیه سرای عاشورایی، جعفر فتح الهی شاعرو مرثیه سرای عاشورایی و جمعی از علاقه مندان  و فرهیختگان شعر و ادبیات در محل کتابخانه مرکزی اردبیل برگزار شد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان در این مراسم با اشاره به تاثیر شعر و مرثیه در برجسته نمودن حوادت و وقایع عاشورا و قیام امام حسین (ع) گفت: مرثیه خوانی در ادبیات فارسی بعد از شهادت امام حسین (ع) ابعاد تازه ای به خود گرفت و روز به روز مرثیه سرایی در ادبیات فارسی و ترکی از نهضت عاشورا تاثیر می پذیرد.

وی با اشاره به گسترش روز افزون شور و شعور حسینی در عزاداری های ماه محرم افزود: امام حسین (ع) و نهضت عاشورا جنبه فرا ملی گرفته و در تمام نقاط جهان انسانهای آزاده و خداجوی، شیفته ی راه و روش و مسلک آن امام شهید می شوند و روز به روز به عظمت نهضت عاشورا افزوده می شود.

رضاقلیزاده با اشاره به وضعیت فعلی جامعه در حوزه های اجتماعی خاطرنشان کرد: ابعاد شخصیتی امام حسین (ع) و پیامهای حقیقی و واقعی  نهضت عاشورا بیش از پیش باید برای اقشار جوان و نوجوان تشریح شود و این قشر از جامعه با مضامین اصلی و واقعی قیام امام حسین (ع) آشنا شوند.

در ادامه این مراسم  شهاب الدین وطن دوست با تشریح مدیحه سرایی و نوحه خوانی  و تاثیر صنعت شعر از قیام عاشورا گفت: از ابتدای پیدایش شعر فارسی تا قرن هشتم هجری مرثیة غالب ، مرثیة رسمی است که در قالب قصیده سروده می شد. اما رفته رفته و با به قدرت رسیدن حکومت صفویه مرثیة مذهبی در قالب ترکیب بند رایج می گردد.

وی افزود:  پس از اوج گرفتن مرثیه سرایی مذهبی دو شیوة دیگر مرثیه مذهبی یعنی نوحه و مقاتل منظوم درقالب مثنوی ابداع گردید. در یکصد سال اخیر به علت خیزش های مردمی، شاعران مضامین مذهبی را با مضامین اجتماعی و سیاسی تلفیق کردند و نوعی مرثیه وطنی اجتماعی به وجود آوردند که نقش مرثیه را از حد سوگ به مرتبة تحریک و بیداری مردم به عنوان یک وظیفة اجتماعی و سیاسی برتری بخشید.

وطن دوست با اشاره به تاثیر پذیری شعر ترکی از واقعه عاشورا اشاره کرد و گفت: مرثیه و نوحه خوانی یکی از قدرتمند ترین مضامین شعر ترکی است که  نسبت به انواع دیگر شعری بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

در ادامه این مراسم مهدی میرزا رسول زاده، غلامرضا هادی، جعفر فتح الهی از شاعران آیینی استان در خصوص واقعه عاشورا و قیام امام حسین (ع) شعر خوانی کردند.


بيشتر
 [PageVisit]