مدیرکل کتابخانه های عمومی عنوان کرد:تعطیلی بخش های ارائه خدمات عمومی کتابخانه ها

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گفت: در راستای پیشگیری از شیوع احتمالی ویروس کرونا، ارائه خدمات کتابخانه ای به مراجعین صورت نمی گیرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل، پروانه رضاقلیزاده مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اردبیل با اعلام این خبراظهار داشت: پیرو بخشنامه ارسالی از نهاد و همچنین جلسه شورای پیشگیری از شیوع احتمالی ویروس کرونا که به ریاست اکبر بهنامجو، استاندار اردبیل برگزار شد، مقرر کردید با توجه به حضور گسترده مطالعه کنندگان کتاب در بخش هایی نظیر سالن مطالعه، بخش امانت کتاب و همچنین بخش کودک، ارائه خدمات تا روز پنج شنبه، نهم اسفند ماه صورت نگیرد.

وی خاطر نشان کرد بخش های ستادی و اداری شهرستان ها در این مدت دایر خواهد بود.

 

 [PageVisit]