مدیرکل کتابخانه های عمومی استان خوستار شد؛لزوم احداث قرائت خانه در استان اردبیل

پروانه رضاقلیزاده گفت: با توجه به کمبود فضا های مطالعاتی، دستگاه های مسئول در توسعه فضا های مطالعاتی و احداث قرائت خانه ها اهتمام داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل، پروانه رضاقلیزاده در بازدید از سالن های مطالعه کتابخانه مرکزی اردبیل با اعلام این مطلب اظهار داشت: کتابخانه های عمومی در تامین فضا های مطالعاتی برای دانش آموزان و دانشجویان برای مطالعه کتاب های درسی خودشان، تمامی تجهیزات و امکانات خود را در اختیار این قشر از افراد جامعه قرار داده اند.

وی با بیان اینکه سالن های مطالعه موجود در کتابخانه های عمومی قادر به پاسخگویی به این نیاز گسترده در استان نیست افزود: سالن های مطالعه جهت استفاده محققان و پژوهشگران و مطالعه کنندگان کتابهای عمومی در نظر گرفته شده است و با توجه به کمبود فضا های مطالعاتی در سطح استان، سیل گسترده مطالعه کنندگان به سمت کتابخانه های عمومی روانه می شود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی با بیان اینکه دستگاههای مسئول در قبال تامین فضا های مطالعاتی و قرائت خانه ها اهتمام ورزند گفت: در حال حاضر 80 باب کتابخانه عمومی و مشارکتی در سطح استان فعال هستند و سالن های مطالعه این کتابخانه ها در مقابل مراجعه کنندگان پرشمار از ظرفیت کمتری برخوردارند.

وی تصریح کرد: در سال های اخیر راه اندازی قرائت خانه ای خصوصی نیز مورد توجه قرار گرفته است و موسسات خصوصی می توانند با ورود به این بحث نسبت به اخذ مجوز های لازم از اداره کل کتابخانه های عمومی استان بر اساس استاندارد های تعیین شده  نسبت به راه اندازی قرائت خانه های خصوصی اقدام کنند.

رضاقلیزاده با اشاره به اینکه کتابخانه های عمومی در راستای رسالت خود به منظور ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی برنامه های متنوع فرهنگی، کتابخوانی، معرفی کتاب، نقدو بررسی و رونمایی از کتاب ها را در این در این سالن ها برگزار می کنند افزود: در حال حاضر به طور متوسط در هر هفته بیش از 50 برنامه فرهنگی در کتابخانه های عمومی استان برگزار می شود که اجرای این برنامه ها در سالن های مطالعه مشکلاتی را برای مطالعه کنندگان کتب های درسی به وجود می آورد.

 [PageVisit]