با هدف برنامه ریزی فرهنگی؛نشست مشترک مدیران کل کتابخانه های عمومی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجونان

با هدف برنامه ریزی برای توسعه فعالیت های فرهنگی نشست مشترک مدیران کل کتابخانه های عمومی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل، زعفر احدزاده، مدیرکل کانون  پرورش فکری کودکانو نوجوانان استان اردبیل با حضو در اداره کل کتابخانه های عمومی استان با پروانه رضا قلیزاده، مدیرکل کتابخانه های عمومی  دیدار ودر خصوص اجرای برنامه های مشترک فرهنگی تبادل نظر کردند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان در این دیدار با بیان اینکه همسویی دستگاههای فرهنگی  در تحقق اهدف این دستگاهها موثراست افزود:  این دستگاهها مهمترین نقش را در ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی برعهده دارند و همگرایی بیشتر این دستگاهها موجب ارتقای سرانه مطالعه در جامعه می شود.

وی با اشاره به گستردگی حوزه فعالیت کتابخانه های عمومی برای سطوح سنی مختلف گفت: باید با برنامه ریزی اصولی، اعضای کودکان پرورش فکری کودکان نوجوانان را برای تداوم مطالعات عمومی آنان بعد از سنین کودکی به کتابخانه های عمومی رهنمون شویم.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان نیز در این دیدار با اشاره به شکوفایی استعداد های اشخاص در دوران کودکی گفت: مراکز کانون پرورش فکری در سطح استان با برگزاری برنامه های فرهنگی اعم از قصه گویی ، آموزش نقاشی و کاردستی و برنامه های شاد و مهیج سعی دارند فرهنگ کتاب و کتابخوانی را کودکان  نهادینه کنند.

وی همچنین آمادگی کانون پرورش فکری برای اجرای برنامه های مشترک با کتابخانه های عمومی را اعلام کرد و افزود: با انعقاد تفاهمنامه همکاری مشترک فی مابین این دو نهاد فرهنگی برنامه ریزی لازم برای اجرای فعالیت های کتاب و کتابخوانی افزایش یابد.

 [PageVisit]