با هدف استفاده از ظرفیت های متقابل؛نشست مشترک مدیران کل کتابخانه های عمومی و امور مالیاتی استان اردبیل

نشست مشترک مدیران کل کتابخانه های عمومی و امور مالیاتی استان به هدف استفاده از ظرفیت های فرهنگی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل، پروانه رضاقلیزاده، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان با حضور در اداره کل امور مالیاتی با رسول نوع پرور، مدیرکل دیدار و در خصوص مسائل فرهنگی و کتابخانه ای گفتگو کردند.

رضاقلیزاده در این نشست با تشریح منابع درآمدی و هزینه کرد کتابخانه های عمومی استان اظهار داشت: بستر سازی برای توسعه فضا های کتابخانه ای و اجرای برنامه های فرهنگی و کتابخوانی درکتابخانه های شهری و روستاها در اولویت کا قرار گرفته و این برنامه ه به صورت مستمر در کتابخانه برگزار می شود که با استقبال مخاطبان و علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی قرار گرفته است.

مدیرکل کتابخانه های استان با اشاره به نیاز این مجموعه های فرهنگی برای تامین منابع مکتوب در سطوح مختلف بویژه کتاب حوزه کودک و نوجوان تصریح کرد: در این زمینه رایزنی های مختلف با گروهها و اصناف مختلف صورت گرفته است که این امر در تامین نیاز های علمی کودکان و کودکان تاثیرگذار خواهد بود.

رضاقلیزاده  در ادامه سخنان خود با اشاره به نیاز های مختلف کتابخانه های عمومی در بخش تامین تجهیزات، توسعه کتابخانه های در مناطق مختلف و توسعه فعالیت های کتابخوانی و فرهنگی در روستا های استان گفت: در این زمینه نیازمند مساعد ت نهاد ها و سازمانهای مختلف هستیم.

در ادامه این نشست رسول نوع پرور با اشاره به شان و منزلت کتاب گفت؛ استفاده از ظرفیت ها و چهره های شاخص فرهنگی، ورزشی، هنری، مذهبی به عنوان الگو های تاثیر گذار نقش مهمی در ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی خواهد داشت.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به ماده 172 قانون مالیات های مستقیم در خصوص بخشودگی مالیاتی اصناف و بخش صنعت گفت: قانون گذار به منظور حمایت از بخش فرهنگی با تصویب ماده 172 برای کسانی که از بخش فرهنگی حمایت کنند معافیت هایی را در نظر گرفته است.

 [PageVisit]