همزمان با روز شعر و ادب فارسی؛با مشارکت کانون پرورش فکری کودکان و کتابخانه عمومی علامه امینی برگزار شد

مراسم بزرگداشت و معرفی کتاب های سید محمد حسین شهریار، با مشارکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و کتابخانه عمومی علامه امینی نیر برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل، به نقل از رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان نیر، همزمان با روز شعر و ادب فارسی، مراسم بزرگداشت استاد سیّد محمّدحسین شهریار  با مشارکت کتابخانه عمومی علامه امینی شهرستان نیرو کانون پروش فکری کودکان و نوجوانان در محل کانون پرورش فکری شهر نیر برگزار شد.

در این برنامه، ابیاتی از اشعار فارسی استاد محمّدحسین شهریار برای اعضای کودک و نوجوان کتابخانه، توسط پیمان جلیل پور، مسئول کتابخانه عمومی علامه امینی نیر خوانده شد.

در ادامه، مسئول کتابخانه عمومی علامه امینی شهرستان نیر، زندگی، شخصیّت ، مقام شعری و ویژگی های اشعار شهریار را برای کودکان و نوجوانان نیری بیان کرد.

گفتنی است، به منظور آشنایی بیشتر کودکان و نوجوانان و شرکت کنندگان در این مراسم آثار استاد شهریار و ترویج خوانش آثار ایشان، کتاب های «در خلوت شهریار»، «کلیات اشعار ترکی شهریار»، «شهریار»، «دیوان ترکی شهریار به انضمام حیدربابا سلام» و «حیدربابای شهریار در آیینه زبان فارسی» معرفی شد.

 [PageVisit]