در کتابخانه عمومی امیر حسین فردی نیراجرا شد؛اجرای برنامه های متعدد فرهنگی با محوریت معرفی منابع جشنواره رضوی

نشست های جمع خوانی ومسابقه نقاشی از منابع نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در کتابخانه عمومی امیر حسین فردی نیر برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل، به همت افشار عبدی، کتابدار کتابخانه عمومی امیر حسین فردی نیر، از جمله مسابقه نقاشی و جمع خوانی کتاب با محوریت منابع نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی برگزار شد.

کتابدار کتابخانه عمومی امیر حسین فردی گفت: کتاب های « قصه هایی از امام رضا(ع)، کبوتر های گنبد و قصه هایی از امام جواد(ع)» که از منابع معرفی شده برای نهمین جشنواره کتابخوانی هستند، توسط اعضای کتابخانه جمع خوانی شدند.

به گفته عبدی ، یک دوره مسابقه نقاشی با حضور جمعی از دانش آموزان از کتاب «درختی که بال در آورد» در کتابخانه عمومی امیر حسین فردی برگزار شد و در پایان به شرکت کنندگان جوایزی اهدا شد.

وی کتاب های « سیره تقوی، فصل فیروزه و مهارتهای ارتباط موثر با سیره امام رضا (ع) » را جزو منابعی اعلام کرد که با حضور اعضای کتابخانه برنامه های جمع خوانی و معرفی برای این کتابها برگزار شد و اعضای حاضر در این برنامه ضمن آشنایی با کتابها های مذکور در نهمین مسابقه جشنواره رضوی شرکت کردند.

عكس هاي مرتبط :
 
تعداد بازديد اين صفحه: 68